Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


50% Ակցիա
WebPage.png

Անելիք Բանկը ներկայացնում է 50% ակցիան: Կանանց միամսյակի կապակցությամբ բոլոր կին* հաճախորդները կարող են օգտվել Բանկի ծառայություններից զեղչված սակագներով: 
Ինչպես նաև` Անելիք Բանկի քարտերով վճարեք www.biglemon.am կայքում զեղչային կուպոնների դիմաց անկանխիկ և ստացեք 50% զեղչ։

Ակցիայի շրջանակներում` կանանց միամսյակի կապակցությամբ, բոլոր կին հաճախորդներին* 2017թ մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը առաջարկում է բանկի նշված ծառայություններից օգտվել հետևյալ զեղչված սակագներով՝

Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար SWIFT միջազգային վճարային համակարգով կատարվող փոխանցումներ
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸՍԱԿԱԳԻՆԸ ՀՀ ԴՐԱՄ
ԱՄՆ դոլարով
OUR տարբերակով
ա) մինչև 2,000 դոլարը ներառյալ2,000

բ) 2,000 դոլարը գերազանցելու դեպքում

(կիրառվում է ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ)

0.08%,

նվազագույնը` 3,000, առավելագույնը` 25,000

SHA տարբերակով
ա) մինչև 2,000 դոլարը ներառյալ1500

բ) 2,000 դոլարը գերազանցելու դեպքում

(կիրառվում է ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ)

0.05%,

Նվազագույնը 2,000, առավելագույնը 15,000

Եվրոյով
SHA տարբերակով
ա) մինչև 2,500 եվրոն ներառյալ2,000

բ) 2,500 եվրոն գերազանցելու դեպքում

(կիրառվում է ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ)

0.05%, նվազագույնը 2,500, առավելագույնը 15,000
ՌԴ ռուբլով
ա) մինչև 300,000 ռուբլին ներառյալ1,000
բ) 300,000 ռուբլին գերազանցելու դեպքում (կիրառվում է ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ)0.03%, նվազագույնը` 2,500, առավելագույնը` 10,000
ՊԱՀԱՏԵՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸՍԱԿԱԳԻՆԸ ՀՀ ԴՐԱՄ
Վարձակալության ժամկետՓոքրՄիջինՄեծ
Չափսը (սմ)
8.5x30x50
Չափսը (սմ)
17x30x50
Չափսը (սմ)
17x61x50
մինչև 7 օր (յուրաքանչյուր օրվա համար)5007501,000
7 օր1,5002,5003,500
8 -14 օր2,5003,5005,000
15 - 30 օր3,5006,0008,500
31 – 90 օր5,00010,00015,000
91 – 180 օր7,50012,50016,000
181 – 270 օր10,00015,00017,500
271 – 365 օր12,50017,50020,000
366 – 456 օր15,00020,00022,500
Պահատեղը չազատելու և բանալին չհանձնելու դեպքում տույժ յուրաքանչյուր օրվա համար 500 

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇԻՎՆԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՍԱԿԱԳԻՆԸ ՀՀ ԴՐԱՄ

Հաշվի բացում

ֆիզիկական անձանց համար

1,000

ԲԱՆԿ - ՀԱՃԱԽՈՐԴ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՍԱԿԱԳԻՆԸ ՀՀ ԴՐԱՄ

Գործարքներ կատարելու իրավասության տրամադրում

անվճար

MASTER CARD

Չնվազող մնացորդ

Քարտի տեսակ

ՍԱԿԱԳԻՆ

USD

EUR

AMD

RUB

Cirrus/Maestro

2.5

5

1250

-

MC Standard

2.5

5

2000

150

MC Gold

12.5

10

5000

500

Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար

Քարտի տեսակ

ՍԱԿԱԳԻՆԸ ՀՀ ԴՐԱՄ

Cirrus/Maestro

անվճար

MC Standard

2000

MC Gold

5000


*ակցիային կարող են մասնակցել ԱՁ չհանդիսացող բոլոր կին հաճախորդները:

Վերը նշված ծառայությունների մնացած այլ պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով` Սակագներ և MasterCard:

էջը թարմացվել է` 07.03.2017թ., 07.03.2017