Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Տեղաբաշխման փուլում գտնվող ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսեր
Առավել շահավետ ներդրումներ` Անելիք Բանկի հետ:

2017թ-ի հունիսի 29-ից սեպտեմբերի 15-ը ձեռք բերեք անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով և 24 ամիս ժամկետով: 

Ուշադրություն` ստացեք տարեկան 5.75% եկամուտ, որը կվճարվի 6 ամսյա պարբերականությամբ:

Եվ ամենակարևորը` պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից:

Anelik Bank (Arm) 2-1.png

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2016թ. դեկտեմբերի 7-ի Թիվ N 1/886Ա որոշմամբ 2016թ. դեկտեմբերի 8-ին գրանցվել է «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը:

Թողարկման 4-րդ տրանշի տեղաբաշխումը իրականացվելու է 2017 թվականի հունիսի 29-ի ժամը 09:15-ից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ի ժամը 16:30-ն ընկած ժամանակահատվածում:
Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ առաքեն կամ ներկայացնեն Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ/հայտեր:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտի լրացումից և պատշաճ կերպով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ առաքումից հետո, սակայն ոչ ուշ քան մինչև նույն աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը պարտատոմս ձեռք բերել ցանկացող անձը պետք է թողարկման նպատակով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում բացված 11800082588500 հաշվեհամարին կատարի ձեռք բերվող պարտատոմսերի դիմաց վճարում:

Ծրագրային ազդագրի և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակը կարելի է բեռնել ստորև ներկայացված հղմամբ, իսկ թղթային տարբերակները` այցելելով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ, հասցե ք. Երևան, 0010, Վարդանանց 13:


ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ԴասըԱնվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը100 ԱՄՆ դոլար
Ընդհանուր ծավալը5,000,000 ԱՄՆ դոլար
Շրջանառության ժամկետը24 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը5.75%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը6 ամիս
Տեղաբաշխողը«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ


«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Բանկի կողմից թողարկված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից:

Պարտատոմսերը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է արժեթղթերի և բանկային հաշիվներ բացել համապատասխանաբար «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ում և «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում: Անելիք Բանկը հանդիսանում է հաշվի օպերատոր, հետևաբար`բոլոր հաշիվները հնարավոր կլինի բացել հենց Անելիք Բանկում, որոնք կբացվեն անվճար:
Բանկին վերապահված է պարտատոմսերի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը:


  Էջը թարմացվել է` 27.06.2017թ., ժ. 10:19