Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


RiaRia 
Money Transfer
դրամական փոխանցումների համակարգ
..........RIA.png........


«Ria Money Transfer» միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգը ներկայացված է աշխարհի ավելի քան 150 երկրներում:

Փոխանցման պայմաններ և միջնորդավճար

Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ*
 • դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • գումարը և միջնորդավճարը
 • ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանուն, եթե այն նշված է անձնագրում
Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր
Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • փոխանցման  ունիկալ կոդը
 • փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • փոխանցված գումարի չափը և արժույթը
 • դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
Փոխանցման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Ստացման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո 
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Փոխանցման արագություն
5 - 10
 րոպե: 

Առանձին երկրներ ուղարկվող դրամական փոխանցումների ժամկետները կախված են դրամական փոխանցման ուղղությունից:
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը5000 ԱՄՆ դոլար/եվրո,
*Մի շարք երկրներում գործում են փոխանցման/ստացման սահմանաչափեր համաձայն այդ երկրների օրենսդրությունների։

«Ria Money Transfer» վճարային համակարգով փոխանցումներ իրականացնելու տարբերակները և պայմանները
RIA MONEY TRANSFER համակարգով փոխանցումները հասցեագրված են և շահառուն գումարը կարող է ստանալ այն սպասարկման կետից, որտեղ ուղարկվել է գումարը:

Դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուկրաինա, Վրաստան իրականացվող փոխանցումների համար միջնորդավճարը կազմում է փոխանցվող գումարի 2%-ը, 
նվազագույնը` 4 Եվրո:

ԱՊՀ այլ երկրներ իրականացվող փոխանցումների համար միջնորդավճարը կազմում է 
փոխանցվող գումարի 2,5%-ը, նվազագույնը 5 Եվրո:

Դեպի 
այլ երկրներ իրականացվող փոխանցումների համար միջնորդավճարը կազմում է փոխանցվող գումարի 3%-ը, նվազագույնը`6 Եվրո: 
Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից ՀՀ դրամով, տվյալ օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված փոխարժեքով:
ԱշխարհագրությունըRIA MONEY TRANSFER վճարային համակարգով իրականացվում են փոխանցումներ դեպի ԱՊՀ երկրներ, Մերձավոր և Հեռավոր արտասահման:
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն
Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:

Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման չեղյալացումԿատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի և միջնորդավճարի վերադարձմամբ:  
Փոխանցման ետ վերադարձԿատարվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, ուղարկողի կողմից փոխանցման ետ վերադարձի դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի ամբողջությամբ: 
Փոխանցման վաղեմության ժամկետը21 օր                               

* Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:

RIA MONEY TRANSFER վճարային համակարգով հաճախորդները կարող են գործարքներ իրականացնել «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղում, ինչպես նաև Գլխամասային գրասենյակում:
Համակարգի մասին առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք օգտվել http://www.riamoneytransfer.com կայքից:

Բանկն առաջարկում է նաև այլ համակարգեր` ANELIK, MONEYGRAMINTELEXPRESSConverse TransferUNISTREAM, SIGUE MONEY TRANSFERMONEYTUN:


Էջը թարմացվել է 18.01.2017թ., 14:47