Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 21.04.2017
Կանխիկ:
 •  483.00, 486.50
 •  8.50, 8.70
 •  514.00, 524.00

Անկանխիկ:
 •  483.00, 486.50
 •  8.50, 8.70
 •  514.00, 524.00

Քարտային:
 •  483.00, 487.00
 •  8.40, 8.80
 •  511.00, 525.00

Համակարգերով:
 • 483.25, 486.50
 •  8.51, 8.70
 • 515.00, 524.00
Visa Gold Hotel ExpressHOTEL EXPRESS VISA GOLD 

ՃԱՄՓՈՐԴԻ՛Ր ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ

HE Welcom letter_1.png7.png


Անելիք Բանկն առաջարկում է ճամփորդությունը դարձնել ավելի ապահով և հաճելի Hotel Express VISA Gold քարտի օգնությամբ: Ձեռք բերելով քարտը դուք կդառնաք ճամփորդողների ակումբի արտոնյալ անդամ և կստանաք հատուկ զեղչեր՝ աշխարհի 140-ից ավել երկրի ավելի քան 80 000 հյուրանոցներում:

ՔԱՐՏԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

• լավագույն պայմանները ճանապարհորդության համար
• հյուրանոցների արագ ամրագրում՝ առցանց
• հավելյալ ծառայություններ՝ զեղչված գներով
• վարկային գծի հնարավորություն

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Priority Pass – մինչև 15% զեղչ100+ երկրներում ավելի քան 700 VIP լոունջ բառերի անցաքարտ
SixT – մինչև 20% զեղչՄեքենաների մատչելի վարձակալություն 100+ երկրներում
Sports event 365 – մինչև 5% զեղչ25,000+ սպորտային հայտնի ﬕջոցառուﬓերի տոմսեր՝ զեղչված գներով
Open Fairways - մինչև 50% զեղչ1,600-ից ավելի գոլֆ ակումբների անցաքարտ՝ զեղչված գներով
Lounge Pass - մինչև 15% զեղչ60 երկրների` 250 օդանավակայանների լոունջ բառերի անցաքարտ
Choice Family - մինչև 21% զեղչ6,300+ հյուրանոցների` ցանց 35+ երկրներում՝ զեղչված գներով

Hotel Express հաշիվը կարող եք գրանցել և օգտագործել հետևյալ հղմամբ` http://ho.hotel-express.com/anelikbank :


ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ`

ԾառայություններHotel Express VISA Gold

Քարտի գործողության ժամկետը

5 տարի

Քարտային հաշվի արժույթըՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Քարտի տրամադրում (թողարկում) և քարտային հաշվի բացումանվճար

Քարտի շտապ տրամադրման համար սպասարկման վճար (մեկ բանկային օրվա ընթացքում)*

5000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար

16000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճար ( ներառյալPriority Pass քարտ)22000 ՀՀ դրամ

Ժամկետը լրացած քարտերի վերաթողարկում

անվճար

Չնվազող մնացորդ USD

10

Չնվազող մնացորդ EUR

10

Չնվազող մնացորդ ՀՀ դրամ

5000

Կից քարտի տրամադրում

անվճար

Կցված քարտի սպասարկման տարեկան վճար

5000 ՀՀ դրամ

Քարտի վերաթողարկումը (կրցրած, գողացած, վնասված) կամ նոր PIN ծածկագրի տրամադրումը քարտի գործողության նույն ժամանակահատվածով

5000 ՀՀ դրամ

Քարտի արգելափակում

անվճար

Քարտի ապաարգելափակում

անվճար

Քարտի պահում միջազգային STOP ցուցակում (7 օրվա համար)**

10000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում Բանկում կամ էլ. փոստի միջոցով

անվճար

Քարտային հաշվի քաղվածքի լրացուցիչ տրամադրում Բանկում կամ էլ. փոստի միջոցով

անվճար

SMS ծառայության միացում

անվճար

Վճար յուրաքանչյուր SMS-ի համար

անվճար

Քարտային հաշվի համալրում

անվճար

Միջնորդավճարը քարտով Բանկի ԱԳՄ - ներից և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման համար

0.5%

Միջնորդավճարը քարտով Արքա համակարգի այլ բանկերի ԱԳՄ - ներից  և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման համար

1%

Միջնորդավճարը քարտով Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող և արտերկրի բանկերի ԱԳՄ - ներից և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման համար

1%, նվազագույնը

1500 ՀՀ դրամ

Միջնորդավճար քարտային հաշվին առկա միջոցները Բանկում առանց քարտի կանխիկացնելու համար

0.5%

Միջնորդավճար բանկի կողմից տրամադրված քարտով այլ քարտերին առցանց փոխանցման ժամանակ

0.5%

Անկանխիկ գործարքների իրականացումը

անվճար

Կանխիկացման օրեկան սահմանաչափ դրամային հաշվի դեպքում

2500000 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման օրեկան սահմանաչափ ԱՄՆ դոլարով հաշվի դեպքում

5000 ԱՄՆ դոլար

Կանխիկացման օրեկան սահմանաչափ եվրոյով հաշվի դեպքում

5000 Եվրո

Կանխիկացման օրեկան քանակը10
Միջնորդավճարը սահմանաչափերի ժամանակավոր կամ մշտական վերանայման համար5000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի դրական մնացորդին հաշվարկվող տարեկան պարզ տոկոսադրույք (Բանկում սահմանված ցպահանջ ավանդին հաշվարկվող տարեկան պարզ տոկոսադրույք)

0.1%

Հաճախորդի կողմից կատարված իրական գործարքի բողոքարկումը***

10000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար

Priority Pass քարտի տրամադրումը և վերաթողարկումըանվճար
Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների յուրաքանչյուր մուտքը15000 ՀՀ դրամ 

Hotel Express առցանց հաշվի տրամադրումը և սպասարկումը

անվճար

*     Քարտի շտապ տրամադրումն իրականացվում է միայն Բանկի գլխամասային գրասենյակում
**   Քարտով առանց հավաստագրման գործառնությունների կասեցում ամբողջ աշխարհով
*** Գանձվում է միայն այն դեպքում, երբ բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ գոծարքը                  կատարվել է հաճախորդի կողմից կամ հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման              հետևանքով:

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Գլխամասային Բանկի և Բանկի մասնաճյուղերի կողմից Hotel Express VISA Gold տեսակի պլաստիկ քարտերի տրամադրման և սպասարկման, ինչպես նաև քարտային հաշիվների սպասարկման հիմնական պայմաններն են.  
 
• Hotel Express VISA Gold տեսակի հաշվարկային (դեբետային) կամ վարկային (կրեդիտային) պլաստիկ քարտերը տրամադրվում են ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական  անձանց:

• Քարտը հաճախորդին տրամադրվում է քարտի տրամադրման դիմումը Բանկ ներկայացնելուց և սպասարկման պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 2-5 բանկային օրվա ընթացքում: Տրամադրման պահից քարտն ակտիվ է և կարող է օգտագործվել հաճախորդի կողմից: 

• Քարտի հետ հաճախորդին տրամադրվում է նաև հատուկ ծածկագիր (PIN-կոդ) պարունակող ծրար: PIN-կոդը պետք է օգտագործի միայն հաճախորդը, ինչպես նաև հաճախորդը պարտավոր է ապահովել PIN-կոդի հասանելիության անհնարինությունը այլ անձանց: Խորհուրդ չի տրվում PIN-կոդ պահպանել պլաստիկ քարտի հետ միասին:

• Քարտերը տրամադրվում են 5 տարի գործողության ժամկետով: Քարտի ժամկետի լրանալուց 30 օր առաջ քարտատիրոջ կողմից քարտի սպասարկման դադարեցման մասին գրավոր դիմում չստանալու դեպքում Բանկի կողմից քարտը վերաթողարկվում է` ևս 5 տարի գործողության ժամկետով:  

• Քարտային հաշվի արժույթը կարող է լինել - ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո:  

• Արտարժույթով արտահայտված գործառնությունների (քարտային հաշվի արժույթը քարտով գործարքի արժույթից տարբերվելու դեպքում) կատարման ժամանակ կիրառվում է Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքը:  
  
• Հաշվի
 քաղվածքը ստանալուց 15-օրյա ժամկետում հաշվի հետ կապված գործառնություններում անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում հաճախորդը Բանկին կարող է ներկայացնել բողոքարկում: Նշված ժամանակահատվածում բողոքարկումներ չստանալու դեպքում Բանկը քաղվածքը համարում է ընդունված: Բողոքարկումը ներկայացվում է Բանկին գրավոր դիմումի տեսքով: Սահմանված ժամկետում ստացված բողոքարկման դիմումը Բանկն ընդունում է կատարման, իրականացնելով VISA միջազգային վճարային համակարգի կանոններով սահմանված համապատասխան գործողությունները:  
  
• Քարտի
 կորստի դեպքում հաճախորդը պետք է հնարավորինս սեղմ ժամկետում` հեռախոսակապի միջոցով, տեղյակ պահի Բանկին և/կամ "ԱրմենիանՔարդ" պրոցեսինգային կենտրոնին կամ անձնագրով այցելի Բանկի գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ: Հաճախորդի կողմից քարտի կորստի մասին հեռախոսակապի միջոցով հայտնելու պահին քարտով գործարքների իրականացումը անմիջապես կկասեցվի: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում քարտապանին հասցրած այն վնասի համար, որը կատարվել է քարտը կորցնելու և Բանկ հայտնելու միջև ընկած ժամանակահատվածում: Քարտի գործողության կասեցումից հետո հաճախորդը պետք է 5-օրյա ժամկետում այցելի Բանկ և ներկայացնի քարտի կորստի մասին գրավոր դիմում, որի հիման վրա Բանկը հաճախորդին 2-5 բանկային օրվա ընթացքում կտրամադրի նոր քարտ:   

• Ժամկետից շուտ քարտի սպասարկումը դադարեցվում և քարտային հաշիվը փակվում է քարտատիրոջ գրավոր դիմումի համաձայն: Քարտային հաշվի մնացորդը վերադարձվում է հաճախորդին: Քարտը ենթակա է վերադարձման Բանկ: 
  
Կազմակերպությունների հետ աշխատավարձային քարտերի տրամադրման և սպասարկման սակագները սահմանվում են առանձին` համապատասխան պայմանագրերով:  
Օգտագործված վարկային միջոցների մարման համար սահմանվում է 15 օր` օգտագործման օրվանից, արտոնյալ ժամանակահատվածը: Օգտագործված վարկային միջոցների և դրա դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարի ամբողջությամբ մարման համար սահմանվում է 45 օր` օգտագործման օրվանից: Արտոնյալ ժամկետում օգտագործված միջոցները չմարելու դեպքում տոկոսները հաշվարկվում են օգտագործման օրվանից սկսած մինչև պարտավորության փաստացի կատարման օրը:

 • Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը դրանք ուժի մեջ մտնելուց 15 օր առաջ տեղեկացնելով քարտատիրոջը: 
 • Բանկին վերապահված է հաշվում եղած դրամական միջոցների դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունք: 
 • Պայմանագրի շուրջ ծագած վեճերը կարգավորվում են կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով:
 • Կողմերի միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով (ՙֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով), կամ առևտրային արբիտրաժում (ՙԱռևտրային արբիտրաժի մասին՚ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով):

Պահանջվող Փաստաթղթեր

Քարտ պատվիրելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է դիմել «Անելիք Բանկ» - ի ցանկացած մասնաճյուղ `ներկայացնելով

 • անձնագիր,
 • սոց. քարտ

Քարտ պատվիրելու համար հաճախորդը ներկայացնում է քարտի պատվիրման հայտ, որը լրացվում է Բանկում: Քարտ պատվիրելիս հաճախորդը կատարում է «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Սակագներով սահմանված վճարումները:Էջը թարմացված է 25.08.2015թ., 10:03


 • MasterCard
  Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
 • Visa
  Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
 • Պահատեղերի վարձակալություն
  Ձեր թանկարժեք իրերի ամենաապահով վայրը:
 • Ցպահանջ
  Անելիք Բանկ ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանցից ընդունված ցպահանջ ավանդներ
 • Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
  Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում առավել հարմար պայմաններով:
 • MoneyGram
  Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 192 երկրներում առանց...
 • Arca
  Տեղական պլաստիկ քարտեր: Ստացեք կանխիկ դրամ, իրականացրեք կոմունալ և այլ վճարումներ:
 • Սպառողական
  Ցածր տոկոսադրույքով սպառողական վարկեր` գույքի գրավադրմամբ:
 • Հիփոթեքային
  Տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց` անշարժ գույքի գնման և վերանորոգման նպատակով:...
 • Սակագներ
  Անելիք Բանկ ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների սակագները:
 • Պարզ-Արագ
  ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ ՎԱՐԿԵՐ. Վարկեր առանց "ԵԹԵ"-ների:
 • «Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ
  Կատարեք Ձեր անկանխիկ բանկային գործարքներն առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով: ...
 • Բանկային հաշիվներ
  Հաշիվներ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար շահավետ պայմաններով:
 • ՍՈՑ. ՓԱԹԵԹ
  Ձեր Սոցիալական փաթեթի հաշիվը բացեք ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ-ում և օգտվեք սոց....
 • Ուսանողական
  Կրթությունը բարեկեցության հիմքն է: 
 • Էքսպրես ուսանողական
  վարկեր 24 ժամում + 14% զեղչ վարկի տարեկան տոկոսադրույքից
 • Ագրովարկեր
 • Intelexpress
  Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 90 երկրներում առանց հաշիվ...
 • Պետական աջակցության հաշիվ
  Հոգալով Ձեր երեխայի ապագայի և բարեկեցության մասին:
 • Sigue
  Sigue համակարգը ներառում է մոտ 23 000 սպասարկման կետեր:
 • Պարզ-Արագ Ավտո
  Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի:
 • Anelik-Transfer
  Դրամական փոխանցումներ ստանալու հարմար և ժամանակակից տարբերակ:
 • Unistream
  UNISTREAM համակարգն ունի ավելի քան 300 հազար սպասարկման կետեր ողջ...
 • Visa Platinum
  Ձեռք բերելով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ կողմից տրամադրվող VISA...
 • Converse Transfer
  Converse Transfer հնարավորություն է ընձեռնում իրականացնել դրամական փոխանցումներ առանց հաշվի...
 • Anelik
  Դրամական փոխանցումների համակարգ մինիմալ սակագներով` սկսած 0,5% միջնորդավճարից:
 • Վճարումների ընդունում տերմինալների միջոցով
  Վճարային տերմինալների միջոցով բանկային և քարտային հաշիվների համալրում
 • Visa Gold Hotel Express
  Visa Gold Hotel Express - Ճամփորդի ՛ր արտոնություններով:
 • Anelik Mobile Banking հավելված
  Anelik Mobile Banking հավելվածի միջոցով  հաճախորդները կարող են ստանալ տեղեկատվություն
 • Ria
  Ria Money Transfer միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգը ներկայացված է աշխարհի...
 • Ռուբլի +
  Ավանդ մինչև 7.50% տարեկան տոկոսադրույքով:
 • Ապահով
  Ավանդ մինչև 12% ցանկացած պահի ավանդը ցանկացած գումարով ավելացնելու իրավունքով:
 • Moneytun
  MONEYTUN միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգ` մատչելի սակագներով իրականացվող փոխանցումներ Հայաստանից...
 • Ավտո Սպառողական
  Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա:
 • Առանց գրավի
  Առանց գրավի վարկեր - Վարկ ստանալու ամենաՊԱՐԶ ու ԱՐԱԳ ուղին:
 • Տեղաբաշխման փուլում գտնվող ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսեր
 • Ադամանդի գրավով