Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Վճարումների ընդունում տերմինալների միջոցով«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող ծառայությունների գծով վճարումների կատարումը դարձել է առավել հասանելի Telcell և Easypay վճարային համակարգերի տերմինալների միջոցով: 

Telcell և Easypay տերմինալների միջոցով Դուք 24/7 ռեժիմով կարող եք իրականացնել. 
 • Խնայողական, ընթացիկ հաշիվների համալրումներ 
 • Քարտային հաշիվների համալրումներ
 • Վարկի մարումներ. 
Telcell և Easypay տերմինալների միջոցով գործարքների իրականացման պայմաններին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ`


 Էջը թարմացվել է` 27.05.2016, 16:40