Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 26.05.2017
Կանխիկ:
 •  480.00, 483.50
 •  8.41, 8.59
 •  534.00, 544.00

Անկանխիկ:
 •  480.00, 483.50
 •  8.41, 8.59
 •  534.00, 544.00

Քարտային:
 •  479.00, 484.50
 •  8.40, 8.70
 •  534.00, 547.00

Համակարգերով:
 • 480.50, 483.50
 •  8.42, 8.59
 • 535.00, 544.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Anelik«Անելիք» համակարգը ֆիզիկական անձանց՝
առանց հաշիվների բացման դրամական
փոխանցումների համակարգ է, որով հնարավորություն է

ընձեռնվում հարազատներին, մտերիմներին, ծանոթներին հատկացնել ֆինանսական օգնություն,
հոգալ նրանց ուսման, բուժման և այլ ընթացիկ ծախսերը:
money-transfer.jpg


Փոխանցման պայմաններ և միջնորդավճար

Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ*
 • դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • գումարը և միջնորդավճարը
 • ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանուն, եթե այն նշված է անձնագրում
 • որոշակի դեպքերում, ըստ ստացողի երկրի, համակարգի կողմից կարող է պահանջվել նաև շահառուի հեռախոսահամարը
Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր
Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • փոխանցման  ունիկալ կոդը
 • փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • փոխանցված գումարի չափը և արժույթը
 • դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
Փոխանցման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Ստացման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի 
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Փոխանցման արագություն5 րոպե - 24 ժամ
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարըԳումարային սահմանափակումներ չկան
Սակագները և գանձվող միջնորդավճարը ըստ փոխանցվող գումարի և արժույթի1. Փոխանցումներ արտարժույթով
 • Եվրոյով - փոխանցվող գումարի  3%
 • ԱՄՆ դոլարով
դեպի Հեռավոր Արտասահման - փոխանցվող գումարի 3%
դեպի ԱՊՀ երկրներ, Բալթյան երկրներ և Վրաստան  - փոխանցվող գումարի 1,8%:
 • ՌԴ ռուբլով
դեպի ՌԴ, ԱՊՀ երկրներ, Բալթյան երկրներ և Վրաստան
մինչև 90 000 ՌԴ ռուբլի – փոխանցվող գումարի 1,3%
90 001 ՌԴ ռուբլուց մինչև 120 000 ՌԴ ռուբլի -  փոխանցվող գումարի 0,9%
120 001 ՌԴ ռուբլուց մինչև 150 000 ՌԴ ռուբլի – փոխանցվող գումարի 0,8%
150 001 ՌԴ ռուբլի և ավելի –  փոխանցվող գումարի 0,7%
2. «ANELIK SUPER» տարիֆային պլանով իրականացվող դրամական փոխանցումների դեպքում 
«Անելիք ՌՈւ » ՍՊԸ և «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ի միջև իրականացվող փոխանցումների դեպքում`
 • ՌԴ ռուբլով
90 001 մինչև 120 000 - փոխանցվող գումարի 0,7%
120 001 մինչև 150 000 - փոխանցվող գումարի 0,6%
150 001 և բարձր - փոխանցվող գումարի 0,5%
 • ԱՄՆ դոլարով
3000-ից մինչև 3999 – փոխանցվող գումարի 0,7%
4000-ից մինչև 4999 - փոխանցվող գումարի 0,6%
5000 և բարձր - փոխանցվող գումարի 0,5%
 • Եվրոյով
1000-ից մինչև 1999 – փոխանցվող գումարի 0,7%
2000-ից մինչև 2999 – փոխանցվող գումարի 0,6%
3000 և բարձր – փոխանցվող գումարի 0,5%

3-րդ բանկի միջոցով իրականացվող փոխանցումների դեպքում`
 • ՌԴ ռուբլով
90 001 մինչև 120 000 - փոխանցվող գումարի 0,9%
120 001 մինչև 150 000 - փոխանցվող գումարի 0,8%
150 001 և բարձր - փոխանցվող գումարի 0,7%
 • ԱՄՆ դոլարով
3000-ից մինչև 3999 – փոխանցվող գումարի 0,9%
4000-ից մինչև 4999 - փոխանցվող գումարի 0,8%
5000 և բարձր - փոխանցվող գումարի 0,7%
 • Եվրոյով
1000-ից մինչև 1999 – փոխանցվող գումարի 0,9%
2000-ից մինչև 2999 – փոխանցվող գումարի 0,8%
3000 և բարձր – փոխանցվող գումարի 0,7%
Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից ՀՀ դրամով, տվյալ օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված փոխարժեքով:
Աշխարհագրությունը«Անելիք» համակարգով դրամական փոխանցումներն ընդունվում և վճարվում են աշխարհի 100-ից ավելի երկրներում (ԱՊՀ, Բալթյան երկրներ, ԱՄՆ և այլն):
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն
Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:

Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման չեղյալացումՉեղյալացման դեպքում միջնորդավճարի վերադարձի մասին որոշումը կայացնում է  Համակարգը: 
Փոխանցման ետ վերադարձԿատարվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, ուղարկողի կողմից փոխանցման ետ վերադարձի դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարն ամբողջությամբ:

Գումարի վերադարձը իրականացվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:

Փոխանցման ետ վերադարձի դեպքում միջնորդավճարի վերադարձի մասին  որոշումը կայացնում է  Համակարգը:
Փոխանցման վաղեմության ժամկետը30 օրացույցային օրվա ընթացքում շահառուհի կողմից  չպահանջված դրամական միջոցները ետ են վերադարձվում այն սպասարկման կետ, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

Տվյալ դեպքում ուղարկողին բանկը վերադարձնում է  միայն փոխանցման գումարը առանց փոխանցումը իրականացնելիս գանձված միջնորդավճարի:

* Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:

Փոխանցումներ կարող եք իրականացնել ինչպես «Անելիք ՌՈՒ» ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակից`(Յամսկոյե Պոլյա տ. 19), այնպես էլ հետևյալ հասցեներից` 

 • ք. Մոսկվա, մետրո «ՍՈԿՈԼ», Լենինգրադսկիյ պրոսպեկտ, տուն 74, բն.1/г. Москва, метро (Сокол), Ленинградский пр-т, д. 74, к.1/
 • Մոսկովյան շրջան, ք. Բալաշիխա, առևտրի կենտրոն «Սալտիկովսկիյ», Սալտիկովկա միկրոշրջան, Նոսովիխինսկոե մայրուղի, տարածք 4/ Московская область, г. Балашиха, Торговый Центр "Салтыковский", мкр-н Салтыковка, Носовихинское ш., вл. 4/
 • ք. Մոսկվա, մետրո «Տյոպլիյ ստան», Նովոյասենեվսկիյ պողոտա, Առևտրի կենտրոն «ՍՊԵԿՏՐ»/г.Москва, метро "Теплый стан", Новоясеневский пр-т.,1, ТРЦ "Спектр"/
«Անելիք» համակարգով ֆիզիկական անձանց կողմից իրականացվում են ոչ առևտրային նպատակով փոխանցումներ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել http://www.anelik.ru ինտերնետային կայք,  զանգահարել մեր տեղեկատու հեռախոսահամարին` (+374 10) 59 33 33, դիմել «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ ՀՀ տարածքում կամ «Անելիք ՌՈՒ» ՍՊԸ Մոսկվա քաղաքում: :

«Անելիք» համակարգով ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումների ընդունումը (վճարումը) ԱՄՆ դոլլարի, Եվրոյի և ՌԴ ռուբլու համար կարող է կատարվել նաև ՀՀ դրամով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ կողմից հաստատված փոխարժեքով


Բանկն առաջարկում է նաև այլ համակարգեր` MONEYGRAM
INTELEXPRESSConverse TransferRia Money Transfer, Sigue Money TransferUnistreamMONEYTUN:

Էջը թարմացվել է 03.06.2015թ., 15:20
 • Սակագներ
  Անելիք Բանկ ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների սակագները:
 • Հիփոթեքային
  Տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց` անշարժ գույքի գնման և վերանորոգման նպատակով:...
 • MasterCard
  Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
 • Visa
  Միջազգային պլաստիկ քարտեր: Սպասարկում աշխարհի ցանկացած կետում:
 • Պահատեղերի վարձակալություն
  Ձեր թանկարժեք իրերի ամենաապահով վայրը:
 • Ցպահանջ
  Անելիք Բանկ ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանցից ընդունված ցպահանջ ավանդներ
 • Unistream
  UNISTREAM համակարգն ունի ավելի քան 300 հազար սպասարկման կետեր ողջ...
 • Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
  Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում առավել հարմար պայմաններով:
 • MoneyGram
  Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 192 երկրներում առանց...
 • Սպառողական
  Ցածր տոկոսադրույքով սպառողական վարկեր` գույքի գրավադրմամբ:
 • Arca
  Տեղական պլաստիկ քարտեր: Ստացեք կանխիկ դրամ, իրականացրեք կոմունալ և այլ վճարումներ:
 • Տեղաբաշխման փուլում գտնվող ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսեր
 • «Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ
  Կատարեք Ձեր անկանխիկ բանկային գործարքներն առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով: ...
 • Պարզ-Արագ
  ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ ՎԱՐԿԵՐ. Վարկեր առանց "ԵԹԵ"-ների:
 • Ագրովարկեր
 • Բանկային հաշիվներ
  Հաշիվներ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար շահավետ պայմաններով:
 • ՍՈՑ. ՓԱԹԵԹ
  Ձեր Սոցիալական փաթեթի հաշիվը բացեք ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ-ում և օգտվեք սոց....
 • Էքսպրես ուսանողական
  վարկեր 24 ժամում + 14% զեղչ վարկի տարեկան տոկոսադրույքից
 • Ուսանողական
  Կրթությունը բարեկեցության հիմքն է: 
 • Փոխարկային
  Ավանդ մինչև 9.00% ցանկացած պահին ավանդը մեկ այլ արժույթով փոխարկելու...
 • Intelexpress
  Ֆիզ. անձանց դրամական փոխանցումներ ավելի քան 90 երկրներում առանց հաշիվ...
 • Պարզ-Արագ Ավտո
  Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի:
 • Converse Transfer
  Converse Transfer հնարավորություն է ընձեռնում իրականացնել դրամական փոխանցումներ առանց հաշվի...
 • Պետական աջակցության հաշիվ
  Հոգալով Ձեր երեխայի ապագայի և բարեկեցության մասին:
 • Sigue
  Sigue համակարգը ներառում է մոտ 23 000 սպասարկման կետեր:
 • Anelik-Transfer
  Դրամական փոխանցումներ ստանալու հարմար և ժամանակակից տարբերակ:
 • Visa Platinum
  Ձեռք բերելով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ կողմից տրամադրվող VISA...
 • Anelik
  Դրամական փոխանցումների համակարգ մինիմալ սակագներով` սկսած 0,5% միջնորդավճարից:
 • Վճարումների ընդունում տերմինալների միջոցով
  Վճարային տերմինալների միջոցով բանկային և քարտային հաշիվների համալրում
 • Visa Gold Hotel Express
  Visa Gold Hotel Express - Ճամփորդի ՛ր արտոնություններով:
 • Ռուբլի +
  Ավանդ մինչև 7.50% տարեկան տոկոսադրույքով:
 • Anelik Mobile Banking հավելված
  Anelik Mobile Banking հավելվածի միջոցով  հաճախորդները կարող են ստանալ տեղեկատվություն
 • Ria
  Ria Money Transfer միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգը ներկայացված է աշխարհի...
 • Ապահով
  Ավանդ մինչև 11.50% , նաև ավանդի ավելացման իրավունքով։
 • Դիսկոնտ
  Ավանդ «Դիսկոնտ»` նույն պահին, հենց տեղում կամ Ձեր ցանկությամբ ցանկացած...
 • Moneytun
  MONEYTUN միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգ` մատչելի սակագներով իրականացվող փոխանցումներ Հայաստանից...
 • Ադամանդի գրավով
 • Ավտո Սպառողական
  Վարկեր` ավտոմեքենայի գրավադրմամբ: Եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա:
 • Առանց գրավի
  Առանց գրավի վարկեր - Վարկ ստանալու ամենաՊԱՐԶ ու ԱՐԱԳ ուղին:
 • Առատ գնումներ
  «Երևան Սիթի» խանութների, «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ, «Վեգա Ուորլդ» ՍՊԸ խանութների...