Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Anelik«Անելիք» համակարգը ֆիզիկական անձանց՝
առանց հաշիվների բացման դրամական
փոխանցումների համակարգ է, որով հնարավորություն է

ընձեռնվում հարազատներին, մտերիմներին, ծանոթներին հատկացնել ֆինանսական օգնություն,
հոգալ նրանց ուսման, բուժման և այլ ընթացիկ ծախսերը:
money-transfer.jpg


Փոխանցման պայմաններ և միջնորդավճար

Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ*
 • դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • գումարը և միջնորդավճարը
 • ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանուն, եթե այն նշված է անձնագրում
 • որոշակի դեպքերում, ըստ ստացողի երկրի, համակարգի կողմից կարող է պահանջվել նաև շահառուի հեռախոսահամարը
Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր
Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • փոխանցման  ունիկալ կոդը
 • փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • փոխանցված գումարի չափը և արժույթը
 • դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
Փոխանցման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Ստացման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի 
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Փոխանցման արագություն5 րոպե - 24 ժամ
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարըԳումարային սահմանափակումներ չկան
Սակագները և գանձվող միջնորդավճարը ըստ փոխանցվող գումարի և արժույթի1. Փոխանցումներ արտարժույթով
 • Եվրոյով - փոխանցվող գումարի  3%
 • ԱՄՆ դոլարով
դեպի Հեռավոր Արտասահման - փոխանցվող գումարի 3%
դեպի ԱՊՀ երկրներ, Բալթյան երկրներ և Վրաստան  - փոխանցվող գումարի 1,8%:
 • ՌԴ ռուբլով
դեպի ՌԴ, ԱՊՀ երկրներ, Բալթյան երկրներ և Վրաստան
մինչև 90 000 ՌԴ ռուբլի – փոխանցվող գումարի 1,3%
90 001 ՌԴ ռուբլուց մինչև 120 000 ՌԴ ռուբլի -  փոխանցվող գումարի 0,9%
120 001 ՌԴ ռուբլուց մինչև 150 000 ՌԴ ռուբլի – փոխանցվող գումարի 0,8%
150 001 ՌԴ ռուբլի և ավելի –  փոխանցվող գումարի 0,7%
2. «ANELIK SUPER» տարիֆային պլանով իրականացվող դրամական փոխանցումների դեպքում 
«Անելիք ՌՈւ » ՍՊԸ և «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ի միջև իրականացվող փոխանցումների դեպքում`
 • ՌԴ ռուբլով
90 001 մինչև 120 000 - փոխանցվող գումարի 0,7%
120 001 մինչև 150 000 - փոխանցվող գումարի 0,6%
150 001 և բարձր - փոխանցվող գումարի 0,5%
 • ԱՄՆ դոլարով
3000-ից մինչև 3999 – փոխանցվող գումարի 0,7%
4000-ից մինչև 4999 - փոխանցվող գումարի 0,6%
5000 և բարձր - փոխանցվող գումարի 0,5%
 • Եվրոյով
1000-ից մինչև 1999 – փոխանցվող գումարի 0,7%
2000-ից մինչև 2999 – փոխանցվող գումարի 0,6%
3000 և բարձր – փոխանցվող գումարի 0,5%

3-րդ բանկի միջոցով իրականացվող փոխանցումների դեպքում`
 • ՌԴ ռուբլով
90 001 մինչև 120 000 - փոխանցվող գումարի 0,9%
120 001 մինչև 150 000 - փոխանցվող գումարի 0,8%
150 001 և բարձր - փոխանցվող գումարի 0,7%
 • ԱՄՆ դոլարով
3000-ից մինչև 3999 – փոխանցվող գումարի 0,9%
4000-ից մինչև 4999 - փոխանցվող գումարի 0,8%
5000 և բարձր - փոխանցվող գումարի 0,7%
 • Եվրոյով
1000-ից մինչև 1999 – փոխանցվող գումարի 0,9%
2000-ից մինչև 2999 – փոխանցվող գումարի 0,8%
3000 և բարձր – փոխանցվող գումարի 0,7%
Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից ՀՀ դրամով, տվյալ օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված փոխարժեքով:
Աշխարհագրությունը«Անելիք» համակարգով դրամական փոխանցումներն ընդունվում և վճարվում են աշխարհի 100-ից ավելի երկրներում (ԱՊՀ, Բալթյան երկրներ, ԱՄՆ և այլն):
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն
Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:

Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման չեղյալացումՉեղյալացման դեպքում միջնորդավճարի վերադարձի մասին որոշումը կայացնում է  Համակարգը: 
Փոխանցման ետ վերադարձԿատարվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, ուղարկողի կողմից փոխանցման ետ վերադարձի դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարն ամբողջությամբ:

Գումարի վերադարձը իրականացվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:

Փոխանցման ետ վերադարձի դեպքում միջնորդավճարի վերադարձի մասին  որոշումը կայացնում է  Համակարգը:
Փոխանցման վաղեմության ժամկետը30 օրացույցային օրվա ընթացքում շահառուհի կողմից  չպահանջված դրամական միջոցները ետ են վերադարձվում այն սպասարկման կետ, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

Տվյալ դեպքում ուղարկողին բանկը վերադարձնում է  միայն փոխանցման գումարը առանց փոխանցումը իրականացնելիս գանձված միջնորդավճարի:

* Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:

Փոխանցումներ կարող եք իրականացնել ինչպես «Անելիք ՌՈՒ» ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակից`(Յամսկոյե Պոլյա տ. 19), այնպես էլ հետևյալ հասցեներից` 

 • ք. Մոսկվա, մետրո «ՍՈԿՈԼ», Լենինգրադսկիյ պրոսպեկտ, տուն 74, բն.1/г. Москва, метро (Сокол), Ленинградский пр-т, д. 74, к.1/
 • Մոսկովյան շրջան, ք. Բալաշիխա, առևտրի կենտրոն «Սալտիկովսկիյ», Սալտիկովկա միկրոշրջան, Նոսովիխինսկոե մայրուղի, տարածք 4/ Московская область, г. Балашиха, Торговый Центр "Салтыковский", мкр-н Салтыковка, Носовихинское ш., вл. 4/
 • ք. Մոսկվա, մետրո «Տյոպլիյ ստան», Նովոյասենեվսկիյ պողոտա, Առևտրի կենտրոն «ՍՊԵԿՏՐ»/г.Москва, метро "Теплый стан", Новоясеневский пр-т.,1, ТРЦ "Спектр"/
«Անելիք» համակարգով ֆիզիկական անձանց կողմից իրականացվում են ոչ առևտրային նպատակով փոխանցումներ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել http://www.anelik.ru ինտերնետային կայք,  զանգահարել մեր տեղեկատու հեռախոսահամարին` (+374 10) 59 33 33, դիմել «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ ՀՀ տարածքում կամ «Անելիք ՌՈՒ» ՍՊԸ Մոսկվա քաղաքում: :

«Անելիք» համակարգով ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումների ընդունումը (վճարումը) ԱՄՆ դոլլարի, Եվրոյի և ՌԴ ռուբլու համար կարող է կատարվել նաև ՀՀ դրամով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ կողմից հաստատված փոխարժեքով


Բանկն առաջարկում է նաև այլ համակարգեր` MONEYGRAM
INTELEXPRESSConverse TransferRia Money Transfer, Sigue Money TransferUnistreamMONEYTUN:

Էջը թարմացվել է 03.06.2015թ., 15:20