Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


UnistreamUNISTREAM 
դրամական փոխանցումների համակարգ
..........logo_UNI_eng_Bfona.png........

«UNISTREAM» միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգը հայտարարում է ԱԿՑԻԱ. 

սույն թվականի հունիսի 27-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում դեպի Մեծ Բրիտանիա փոխանցումների համար կգործի 0% միջնորդվաճար:

«UNISTREAM» միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգը ՌԴ և ԱՊՀ երկրներում ամենահայտնի վճարային համակարգերից է: Համակարգը գործում է աշխարհի ավելի քան 100 երկրներում, ունի ավելի քան 300 հազար սպասարկման կետեր ողջ աշխարհում:

Փոխանցման պայմաններ և միջնորդավճար

Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ*
 • դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • գումարը և միջնորդավճարը
 • ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանուն, եթե այն նշված է անձնագրում
Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր
Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • փոխանցման  ունիկալ կոդը
 • փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • փոխանցված գումարի չափը և արժույթը
 • դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
Փոխանցման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի, Եվրո

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Ստացման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի, Եվրո 
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Փոխանցման արագություն5 - 10 րոպե
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը20.000 ԱՄՆ դոլար, 15.000 Եվրո, 900.000 ՌԴ ռուբլի

«UNISTREAM» վճարային համակարգով փոխանցումներ իրականացնելու տարբերակները և պայմանները
UNISTREAM վճարային համակարգով փոխանցումներն իրականացվում են անհասցե և հասցեագրված եղանակներով: Անհասցե փոխանցման դեպքում, շահառուն գումարը կարող է ստանալ ցանկացած UNISTREAM սպասարկման կետից` անկախ փոխանցման ուղղությունից: Հասցեագրված փոխանցման դեպքում շահառուն գումարը ստանում է փոխանցողի կողմից նշված սպասարկման կետից:

Դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն իրականացվող փոխանցումների համար միջնորդավճարը կազմում է փոխանցվող գումարի 1%-ը, ԱՊՀ այլ երկրներ իրականացվող փոխանցումների համար միջնորդավճարը կազմում է 1,5%: Դեպի UNISTREAM բանկի մասնաճյուղեր հասցեագրված փոխանցումների դեպքում, եթե գումարը գերազանցում է 3.000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո, 100.000 ՌԴ ռուբլի, միջնորդավճարը կազմում է 0.5%:

Դեպի Եվրոպա, Ասիա, Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջան և աշխարհի այլ երկրներ գործում են համակարգի կողմից սահմանված սակագներն` ըստ երկրների:

ՀՀ տարածքում 
UNISTREAM վճարային համակարգով փոխանցումներ իրականացնելիս/ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի/` միջնորդավճարը կազմում է 0,6%:

Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից ՀՀ դրամով, տվյալ օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված փոխարժեքով:
ԱշխարհագրությունըUNISTREAM վճարային համակարգով իրականացվում են փոխանցումներ դեպի ՌԴ, ԱՊՀ երկրներ, Մերձավոր և Հեռավոր արտասահման:
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն
Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:

Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման չեղյալացումԿատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի և միջնորդավճարի վերադարձմամբ:                 

Չեղյալացման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման ետ վերադարձԿատարվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, ուղարկողի կողմից փոխանցման ետ վերադարձի դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի ամբողջությամբ:

Գումարի վերադարձը իրականացվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:

Փոխանցման ետ վերադարձի դեպքում միջնորդավճարը չի վերադարձվում:

Ետ են վերադարձվում միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման վաղեմության ժամկետը30 օր                               

* Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:

«UNISTREAM» վճարային համակարգով հաճախորդները կարող են գործարքներ իրականացնել «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղում, ինչպես նաև Գլխամասային գրասենյակում:

Համակարգի մասին առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք օգտվել http://unistream.ru/ կայքից:

Բանկն առաջարկում է նաև այլ համակարգեր` ANELIKINTELEXPRESS, Sigue Money Transfer Ria Money Transfer, Converse Transfer, MONEYGRAMMONEYTUN:


Էջը թարմացվել է 29.06.2016թ., 10:02