Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Anelik-TransferՍտացեք Ձեզ ուղղարկված գումարներն անմիջապես Ձեր քարտային հաշվին` 
առանց Բանկ այցելելու:
Money transfer 2.png

Անելիք Բանկն առաջարկում է  Ձեզ ուղարկված դրամական փոխանցումները ստանալու արագ և ժամանակակից միջոց` Դրամական փոխանցումների ստացում վճարային քարտի միջոցով:  

Առանց Բանկ այցելելու, ընդամենը զանգահարելով 59 33 33 հեռախոսահամարով, Դուք կարող եք ստանալ  բանկի արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով Ձեզ փոխանցված գումարը:

Օգտվելով Anelik-Transfer քարտից` Դուք հնարավորություն կունենաք.

 • ստանալ Ձեզ ուղարկված դրամական փոխանցման գումարը հաշված րոպեների ընթացքում
 • խնայել Ձեր ժամանակը
 • Խուսափել հերթերց
 • ստանալ Ձեզ փոխանցված գումարն արտերկրում Visa Electron և Visa Classic տիպի քարտերով:


Anelik-Transfer վճարային քարտի տրամադրման պայմաններն ու սակագները
Պայմանը, ծառայության անվանումը    Arca ClassicVisa Electron  Visa Classic
Քարտային հաշվի արժույթըՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլիՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո  ՌԴ ռուբլի
Քարտի.տրամադրման(թողարկում).և.քարտային.հաշվի բացման սակագինըանվճարանվճար
անվճար
Քարտային հաշվի սպասարկման տարեկան վճարը, առաջին տարի / հաջորդ տարիներ0 ՀՀ դրամ500 ՀՀ դրամ1000 ՀՀ դրամ
Ժամկետը լրացած քարտերի վերաթողարկման վճարըանվճարանվճարանվճար
Չնվազող մնացորդը000
Կից քարտի տրամադրման վճարըանվճարանվճարանվճար
Կից քարտի սպասարկման տարեկան վճարըհամաձայն Բանկում գործող սակագներիհամաձայն Բանկում գործող սակագներիհամաձայն Բանկում գործող սակագների
Վնասված, շահագործման ոչ ենթակա քարտի կրկնօրինակի տրամադրումը` գործողության նույն ժամանակահատվածովհամաձայն Բանկում գործող սակագների
համաձայն Բանկում գործող սակագների

համաձայն Բանկում գործող սակագների
Կորցրած, գողացած քարտի կամ PIN կոդի դեպքում քարտի կրկնօրինակի տրամադրումը` գործողության նույն ժամանակահատվածովհամաձայն Բանկում գործող սակագներիհամաձայն Բանկում գործող սակագներիհամաձայն Բանկում գործող սակագների
Քարտային հաշվի քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում Բանկում կամ փոստի, e-mail-ի միջոցովանվճարանվճարանվճար
Քարտային հաշվի համալրումըմուտքագրվում է միայն միջազգային դրամական փոխանցումների դեպքումմուտքագրվում է միայն միջազգային դրամական փոխանցումների դեպքումմուտքագրվում է միայն միջազգային դրամական փոխանցումների դեպքում
Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներումանվճարանվճարանվճար
ArCa համակարգի այլ բանկերի կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման միջնորդավճարը1%1%1%
Միջնորդավճարը քարտով Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող և արտերկրի բանկերի ԱԳՄ - ներից և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման համար_1%, նվազագույնը 1.500 ՀՀ դրամ1%, նվազագույնը 1.500 ՀՀ դրամ
Անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճարըանվճարանվճարանվճար
Բանկի կողմից տրամադրված մի քարտից Բանկի և այլ բանկերի քարտերին ինտերնետով փոխանցում (քարտից քարտ) հնարավոր չէ կատարել---
Քարտի արգելափակման վճարըանվճարանվճարանվճար
Քարտի ապաարգելափակման վճարը500 ՀՀ դրամ500 ՀՀ դրամ500 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվից քաղվածքի ամենամսյա կամ լրացուցիչ տրամադրման վճարը` Բանկում կամ փոստի, էլ. փոստի միջոցովանվճարանվճարանվճար
SMS / BALANCE ծառայության ակտիվացման վճարըանվճար
անվճար
անվճար
Յուրաքանչյուր SMS-ի համար վճարը35 ՀՀ դրամ35 ՀՀ դրամ35 ՀՀ դրամ
Ինտերնետի միջոցով քաղվածքի  և մնացորդի դիտման վճարըանվճարանվճարանվճար
Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներումանվճար անվճարանվճար
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը դրամային հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ150,000 ՀՀ դրամ150,000 ՀՀ դրամ-
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը ԱՄՆ դոլարով հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ250 ԱՄՆ դոլար250 ԱՄՆ դոլար-
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը Եվրոյով հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ250 Եվրո250 Եվրո-
Կանխիկացման օրական սահմանաչափը ՌԴ ռուբլով հաշվի դեպքում, կարող է փոխվել հաճախորդի ցանկությամբ30,000 ՌԴ ռուբլի-60,000 ՌԴ ռուբլի
Քարտով անկանխիկ վճարման գործարքները (տրանզակցիաների) օրական առավելագույն քանակըանսահմանափականսահմանափականսահմանափակ
Քարտային հաշվի դրական մնացորդին հաշվարկվող տարեկան պարզ տոեկոսադրույքը (Բանկում սահմանված ցպահանջ ավանդին հաշվարկվող տարեկան պարզ տոկոսադրույքը)0%0%0%
Գործարքի ճշտության վիճարկումանվճարանվճարանվճար
Քարտի գործողության ժամկետը2  տարի5 տարի5 տարի
Ժամկետը լրացած քարտեր վերաթողարկման վճարըանվճարանվճարանվճար
Քարտային հաշվի փակում և քարտի վերադարձանվճարանվճարանվճար

Anelik-Transfer քարտը պատվիրելու համար անհրաժեշտ է.

 • այցելել Բանկի Գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ`ժամը 9:15-ից 16:45,
 • ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ:


Էջը թարմացվել է 23.02.2017թ., 10:16