Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


SigueSIGUE 
Money Transfer
դրամական փոխանցումների համակարգ
..........Final_V_SMT.png........

«Sigue Money Transfer»  միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգը գործում է աշխարհի ավելի քան 100 երկրներում` ԱՊՀ, Բալթյան պետություններ, Բելգիա, Ավստրիա, Իտալիա, Իսպանիա, Իսրայել, Ֆրանսիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա, Կիպրոս, ՄԱԷ և այլն: Համակարգը ներառում է մոտ 23 000 սպասարկման կետեր: 

«Sigue Money Transfer»  վճարային համակարգով փոխանցումներ իրականացնելու միջնորդավճարը  կազմում է փոխանցվող գումարի 1.3-3%` կախված փոխանցման ուղղությունից:

Փոխանցման պայմաններ և միջնորդավճար

Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ*
 • դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • գումարը և միջնորդավճարը
 • ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանուն, եթե այն նշված է անձնագրում
Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր
Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • փոխանցման  ունիկալ կոդը
 • փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • փոխանցված գումարի մչափը և արժույթը
 • դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
Փոխանցման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Ստացման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո 
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Փոխանցման արագություն5 - 10 րոպե
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը5000 ԱՄՆ դոլար, 5000 Եվրո
«Sigue Money Transfer» վճարային համակարգով ԱՊՀ և Բալթյան երկրներից դեպի Հեռավոր Արտասահման փոխանցումներ իրականացնելու միջնորդավճարներըՓոխանցվող գումար (USD/Եվրո)Սակագին (USD/Եվրո)
0-100
101-200
201-300
301-400
401-500
501-750
751-1250
1251-1750
1751-2250
2251-2750
2751-3000
3001-5000
3,00
6,00
10,00
14,00
18,00
25,00
30,00
40,00
55,00
75,00
85,00
95,00
Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից  ՀՀ դրամով, տվյալ օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված փոխարժեքով:
ԱշխարհագրությունըԱՊՀ երկրներ, ինչպես նաև արտասահմանյան այլ երկրներ`Ավստրիա, Բելգիա, Իսրայել, Չինաստան, Շվեդիա և այլն:

Փոխանցման շահառուն գումարը կարող է ստանալ փոխանցումում նշված երկրի ցանկացած «Sigue Money Transfer»-ի սպասարկման կետում:
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն
Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:

Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման չեղյալացումԿատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի և միջնորդավճարի վերադարձմամբ: 

Չեղյալացման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման ետ վերադարձԿատարվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, ուղարկողի կողմից փոխանցման ետ վերադարձի դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի ամբողջությամբ:

Գումարի վերադարձը իրականացվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:

Փոխանցման ետ վերադարձի դեպքում միջնորդավճարը չի վերադարձվում:

Ետ են վերադարձվում միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման վաղեմության ժամկետը6 ամիս               

* Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:

«Sigue Money Transfer»  համակարգով դրամական փոխանցումներն իրականացվում են «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Գլխամասային գրասենյակում և բոլոր մասնաճյուղերում:

«Sigue Money Transfer» համակարգով ֆիզիկական անձանց կողմից իրականացվում են ոչ առևտրային նպատակով փոխանցումներ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել http://www.sigue.ru ինտերնետային կայք,  զանգահարել մեր տեղեկատու հեռախոսահամարին` (+374 10) 59 33 33  կամ այցելել բանկ /Գլխամասային Բանկ կամ «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղ:

Բանկն առաջարկում է նաև այլ համակարգեր` ANELIKMONEYGRAMINTELEXPRESSRia Money Transfer, Converse Transfer, UnistreamMONEYTUN::Էջը թարմացվել է 03.06.2015թ., 15:19