Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


IntelexpressՖիզիկական անձանց
դրամական փոխանցումների
INTELEXPRESS
համակարգը
գործում է ավելի քան 90 պետությունների միջև:
26.png

INTELEXPRESS 

Միջազգային շուկայում համակարգը գործում է 2007թ. և լայն տարածում ունի ինչպես ԱՊՀ երկրներում, այնպես էլ հեռավոր երկրներում: 

INTELEXPRESS վճարային համակարգով իրականացված դրամական փոխանցումները  շահառուին հասանելի են լինում  5 րոպեում: 

INTELEXPRESS վճարային համակարգը սպասարկվում է ԱՄՆ դոլարով, ՌԴ ռուբլով և Եվրոյով: Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:

Շահառուն ստանում է իրեն հասցեագրված գումարն առանց հավելյալ միջնորդավճարի:

Փոխանցման տվյալների փոփոխությունը, ինչպես նաև չեղյալացումը իրականացվում է անվճար համաձայն ուղարկողի գրավոր դիմումի:

Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալ համարվել, եթե գումարը վճարվել է ստացողին:

Փոխանցման մեջ առկա սխալների ուղղումը, ինչպես նաև փոխանցման չեղյալացումը իրականացվում են փոխանցող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում:

Փոխանցման պայմաններ և միջնորդավճար

Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ*
 • դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • գումարը և միջնորդավճարը
 • ուղարկողի հեռախոսահամարը
 • ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանուն, եթե այն նշված է անձնագրում
Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր
Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • փոխանցման  ունիկալ կոդը
 • փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • փոխանցված գումարի մչափը և արժույթը
 • դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
Փոխանցման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Ստացման արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի               
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Փոխանցման արագություն5 - 10 րոպե
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարըԳոյություն ունեն գումարային սահմանափակումներ ըստ ստացողի երկրի :
INTELEXPRESS վճարային համակարգ փոխանցումներ իրականացնելու միջնորդավճարները ըստ պետությունների
Ալբանիա2.2%
Մեծ Բրիտանիա1.6%
Բելգիա1.7%
Մարոկկո1.7%
Շվեյցարիա1.7%
Շվեդիա1.7%
Բոիլղարիա2.7%
Հունաստան1.5%
Իսրայել1.5%
Իսպանիա1.7%  նվազագույնը 5 EUR
Իտալիա1.7%  նվազագույնը 5 EUR
Ինդոնեզիա10 EUR / 13 USD
Չինաստան0-2000 EUR/USD - 10 EUR/USD
2001-… EUR/USD - 15 EUR/USD
Նիդեռլանդներ1.7%
Ռումինիա2%
Հաշվեգրում հաշվին - 6 EUR / 8 USD
ՖիլիպիններԱռաքում տուն - 8 EUR / 10 USD
Անհապաղ վճարում - 10 EUR / 13 USD
Չեխիա1.3%
Ռուսաստան1.3%
Վրաստան1.3%
Լատվիա1.3%
Տաջիկստան1.3%
Մոլդովա1.4%
Ուկրաինա1.4%
Ուզբեկստան1.7%
Ղազախստան
Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից  ՀՀ դրամով, տվյալ օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված փոխարժեքով:
ԱշխարհագրությունըԱՊՀ երկրներ, Բելգիա, Իսրայել, Իսպանիա, Հունաստան, Գերմանիա, Չինաստան, Շվեյցարիա, Մեծ Բրիտանիա և այլն: 

Փոխանցման շահառուն գումարը կարող է ստանալ փոխանցումում նշված երկրի ցանկացած «
INTELEXPRESS»-ի սպասարկման կետում:
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն
Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացումից 1 բանկային օրվա ընթացքում, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:

Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման չեղյալացումԿատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի վերադարձմամբ:

Չեղյալացման դեպքում միջնորդավճարը չի վերադարձվում:

Չեղյալացման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման ետ վերադարձԿատարվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, ուղարկողի կողմից փոխանցման ետ վերադարձի դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի ամբողջությամբ:

Վճարումն իրականացվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում:

Փոխանցման ետ վերադարձի դեպքում միջնորդավճարը չի վերադարձվում:

Ետ են վերադարձվում միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման վաղեմության ժամկետըՀամակարգի կողմից սահմանված ժամկետներում                             

* Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:

INTELEXPRESS համակարգով ֆիզիկական անձանց կողմից իրականացվում են ոչ առևտրային նպատակով փոխանցումներ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել http://www.intelexpress.ge ինտերնետային  կայք,  զանգահարել մեր տեղեկատու հեռախոսահամարին` (+374 10) 59 33 33  կամ այցելել բանկ /Գլխամասային Բանկ կամ «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղ:

Բանկն առաջարկում է նաև այլ համակարգեր` ANELIKMONEYGRAMSigue Money Transfer Ria Money Transfer, Converse Transfer, UnistreamMONEYTUN::


Էջը թարմացվել է 03.06.2015թ., 15:19