Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


ՍՈՑ. ՓԱԹԵԹ 


Soc.png

Ձեր «Սոցիալական փաթեթ»-ի հաշիվը բացեք «ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում և օգտվեք սոց. փաթեթում ընդգրկված  հետևյալ ծառայություններից. 
 • Առողջության ապահովագրություն
 • Հիփոթեքային վարկի մարման ամսական վճարներ
 • Ուսման վճարներ
 • Հանգստի հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում
Բացի դրանից «ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ կողմից կտրամադրվեն մի շարք հավելյալ առավելություններ.  
 • Հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը` 1% 
 • Հաշվի հետ կապված բոլոր ծառայություններն` անվճար
 • Արտոնյալ պայմաններով վարկավորման հնարավորություն
 • և այլ առավելություններ:

Ձեր «Սոցիալական փաթեթ»-ի հաշիվը բացեք «ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում և տվյալ փաթեթի շրջանակներում ԱՆՎՃԱՐ օգտվեք հետևյալ ծառայություններից.
 • Հաշվի բացում
 • Տեղեկանքի տրամադրում
 • Սպասարկում

«Սոցիալական փաթեթ»  ծրագրին մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել ՀՀ Ֆինանսների նախարարության www.mfe.am պաշտոնական կայքէջը կամ «ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի ցանկացած մասնաճյուղ: 

Էջը թարմացվել է` 26.02.2013թ., 11:43