Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


«Բանկ-Հաճախորդ» համակարգONLINE INTERNET BANKING
ԲԱՆԿ - ՀԱՃԱԽՈՐԴ


Դարձեք
«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդ և կատարեք Ձեր անկանխիկ բանկային գործարքներն առանց Բանկ հաճախելու` ինտերնետի միջոցով:
Բանկ-Հաճախորդ համակարգը հնարավորություն է տալիս հաճախորդին
- տեսնել
 • իրենց հաշիվների շարժը,
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից ներկայացված արտարժույթի շուկայում ձևավորված միջին և «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ արժույթների փոխարժեքները,

- կատարել բանկային անկանխիկ գործարքներ, այդ թվում`

 • փոխանցումներ ՀՀ սահմաններում,
 • փոխանցումներ արտերկիր SWIFT համակարգով,
 • արտարժութային փոխարկումներ,
 • և այլն

- ունենալ ուղիղ կապ Բանկի հետ առանց Բանկ հաճախելու:


banking.png


1-ին անգամ Հայաստանում «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ն առաջարկում է Բանկ-հաճախորդ համակարգով Մաքսային վճարումների իրականացում ինտերնետի միջոցով:

Կատարեք Ձեր մաքսային վճարումները հաշված րոպեների ընթացքում:


Հաշիվների դիտման իրավասության տրամադրում  (տարեկան)
ա) իրավաբանական անձանց համարանվճար
բ) ֆիզիկական անձանցանվճար

Գործարքներ կատարելու իրավասության տրամադրում  
ա) իրավաբանական անձանց համար......................20.000..................... ՀՀ դրամ տարեկան
կամ
4.000 ՀՀ դրամ ամսական 
բ) ֆիզիկական անձանց համար
5000 ՀՀ դրամ տարեկան
կամ
900 ՀՀ դրամ ամսական 

Այլ վճարներ
Համակարգի միացում` իրավաբանական անձանց համարանվճար
 Համակարգի միացում` ֆիզիկական անձանց համարանվճար
Կորստի դեպքում նոր էլեկտրոնային ստորագրության գեներացիա (իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար)2500 ՀՀ դրամ


online_banking.png
Էջը թարմացվել է` 19.10.2015թ., 11:09