Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Պարզ-Արագ ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ ՎԱՐԿԵՐ


Վարկեր առանց «ԵԹԵ»-ների:


 • ԵԹԵ դուք ունեք գումարի կարիք,
 • ԵԹԵ Ձեզ համար բարդ է ներկայացնել եկամուտը հաստատող փաստաթղթեր,

«Անելիք Բանկ»-ն առանց «ԵԹԵ»-ների, միայն անշարժ գույքի գրավադրմամբ կտրամադրի Ձեզ ՀՀ դրամի դեպքում` մինչև 15.000.000, իսկ ԱՄՆ դոլարի / Եվրոյի դեպքում` մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար / Եվրո , ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ քարտային վարկեր ցանկացած նպատակների համար:

  ՊԱՐԶ ԱՐԱԳ.jpg


  ԱՌԱՆՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ «ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ» ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
  ՆպատակԱյլ
  Ապահովվածություն..............................Անշարժ գույք..............................
  ԱրժույթՀՀ դրամԱՄՆ դոլարԵվրո
  Տարեկան տոկոսադրույքմինչև 10.000.000 ՀՀ դրամ վարկերմինչև 60 ամիս մարման ժամկետ18.8%15.2%14.2%
  60 ամիս և ավել մարման ժամկետ19.8%17.3%16.3%
  10.000.000 ՀՀ դրամ և ավել վարկերմինչև 60 ամիս մարման ժամկետ19.8%16.3%15.3%
  60 ամիս և ավել մարման ժամկետ21%18.8%17.8%
  Վարկի նվազագույն ժամկետՉի սահմանվում
  Վարկի առավելագույն ժամկետ84 ամիս
  Վարկի նվազագույն գումար` ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո)1.000.000
  Վարկի առավելագույն գումար` ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո)
  ՀՀ դրամի դեպքում`
  ԱՄՆ դոլարի / Եվրոյի դեպքում`

  Վարկ/գրավ (իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցությունը ՀՀ դրամի դեպքում`
  • 50%
  ԱՄՆ դոլարի / Եվրոյի դեպքում`
  • 50%
  • առանձին հողամաս գրավադրելու դեպքում` 30%*
  Տրամադրման եղանակը ՀՀ դրամի դեպքում`
  • կանխիկ
  ԱՄՆ դոլարի / Եվրոյի դեպքում`
  Վարկի և տոկոսագումարների մարման եղանակ
  • ամսական հավասարաչափ մասերով` անուիտետային
  * Առանձին հողատարածք կարող է ընդունվել միայն, եթե վերջինս գտնվում է Գոտի 1-ում` համաձայն հավելված 1.1:
  ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ / ՀԱՄԱՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
  Կարգավիճակ
  • ՀՀ քաղաքացի Ֆիզիկական անձ
  Տարիքային սահմանափակում
  • վարկի դիմումի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է 23 տարեկանից պակաս լինի և մինչև վարկի մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը,
  Համավարկառուի առկայություն-
  Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ (դրական վարկային պատմություն)
  • գործող ժամկետանց / դասակարգված պարտավորությունների (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն) բացակայություն,
  • վարկային պատմության բացակայություն
  ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
  Գրավի առարկան
  • ՀՀ տարածքում գտնվող Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք` համաձայն հավելված 1.1:
  Գրավատու
  • ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ
   (իրավաբանական անձ գրավատուի դեպքում վերջինս պետք է ունենա ՀՀ-ում պետական գրանցում)
  Գրավի.առարկայի.գնահատումը
  • գրավի առարկան պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկի կողմից
  Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջները
  • պետք է ունենա քարե, պանելային կամ երկաթբետոնե կառուցվածք (բացառությամբ միջնապատերի և միջհարկային ծածկերի)
  • անշարժ գույքը չպետք է լինի հասարակական կացարան կամ գտնվի մեկ այլ շինության՝ հանրակացարանի կամ հյուրանոցի տարածքում,
  • չգտնվի գերակա հանրային շահերի տարածքում,
  *Որպես լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն:
  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  Վարկառուի/երաշխավորի դժբախտ պատահարի հետևանքով  կյանքից զրկվելու դեպքից և մշտական աշխատունակության կորստից ապահովագրությունը
  • Կարող է պահանջվել Բանկի կողմից
  Գրավի առարկայի ապահովագրությունը
  • Կարող է պահանջվել Բանկի կողմից
  ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՃԱՐՆԵՐ
  Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճարը
  • 5000 ՀՀ դրամ
  Վերջին 5 տարվա ընթացքում «Անելիք Բանկում» վարկ/վարկային գիծ ունեցած/ունեցող ֆիզիկական անձանցից վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար չի գանձվում:
   Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարը
  • Վճարային քարտով տրամադրվող վարկի դեպքում` չի սահմանվում
  • մինչև 60 ամիս ժամկետի դեպքում` 0.1%,
  • 60 ամիս և ավել ժամկետի դեպքում` 1.5%
  Վարկի սպասարկման ամսական վճարը` հաշվարկված վարկի սկզբնական գումարի ն կատմամբ
  • 0.1%
  Բանկային հաշվի բացման/փակման վճարը
  Կանխիկացման միջնորդավճար (առանց վճարային քարտերի տրամադրվող վարկերի համար)
  • չի սահմանվում
  Վճարային քարտի սակագները
  • Համաձայն Բանկում գործող սակագների՝ բացառությամբ ստորև նշվածի`
  Վճարային քարտով կանխիկացման միջնորդավճարը
  Բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում1%
  Այլ բանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում1.5%
  Քարտից քարտ փոխանցումը Բանկի, այլ բանկերի կողմից թողարկած վճարային քարտին1%
  Հաջորդող գրավ ձևակերպելու վճարը
  • Համաձայն Բանկում գործող սակագների
  ՏՈՒՅԺԵՐԸ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
  Ժամկետանց վարկի նկատմամբ, օրական0.5%
  Ժամկետնանց տոկոսագումարի նկատմամբ, օրական0.5%
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժըչի սահմանվում
  ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
  Գլխավոր վարկային պայմանագիր
  • Բանկը հաճախորդի հետ կնքում է գլխավոր վարկային պայմանագիր մինչև 180 ամիս ժամկետով վարկերի/վարկային գծերի, քարտային վարկերի/վարկային գծերի համար:
  Բացառություններ
  • Աբովյան, Գյումրի, Վանաձոր մասնաճյուղերում սույն վարկատեսակի համար սահմանվում են հետևյալ պայմանները` առավելագույն գումարը սահմանվում է 10.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ և առավելագույնը 60 ամիս մարման ժամկետով
  Վարկի տրամադրման դրական գործոնները
  • դրական վարկային պատմությունը,
  • կայուն դրամական հոսքեր
  • գրավի առարկայի համապատասխանությունը Բանկի պահանջների
  • այլ գործոններ
  Վարկի մերժման գործոնները 
  • բացասական վարկային պատմությունը,
  • դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,
  • գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը Բանկի պահանջներին, 
  • կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրումը
  • այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը
  • այլ գործոններ
  Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը
  • պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 3 աշխատանքային օր
  Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ
  • 1 աշխատանքային օր
  Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը
  • 15 աշխատանքային օր
  Կրկնակի որոշման կայացման միանվագ վճարը*
  • 5 000 ՀՀ դրամ
  Վարկառուին վարկի գումարի տրամադրման ժամկետը
  • գրավի առարկայի նկատմամբ գրավի իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր
  Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայրը
  • գլխամասային գրասենյակը  և  բոլոր մասնաճյուղերը
  * Կրկնակի որոշում է համարվում, եթե այն կայացվում է որոշման վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Կրկնակի որոշման կայացման ժամանակ կրկին իրականացվում է հաճախորդի վարկային պատմության ուսումնասիրություն` համաձայն սույն պայմանների։

  «Պարզ-Արագ» անշարժ գույքի գրավով վարկերի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` «ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ» ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎՈՎ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ:

  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ  ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

  ,
  Եթե հաճախորդի տվյալները համապատասխանում են Բանկի կողմից առաջարկվող պայմաններին, ապա հաճախորդից պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը.
  • Հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթղթեր (անձնագիր և այլն),
  • տեղեկանք բնակավայրից բնակվողների մասին,
  • գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականը,
  • գրավի գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվություն,
  • այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
  ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՆ.
  • տեղեկանք անշարժ գույքի պետական կադաստրից անշարժ գույքի նկատմամբ սահմանափակումների մասին և սեփականության վկայականի հիմքերը,
  • գրավի գնահատման ակտը,
  • այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

  Անելիք Բանկ ՓԲԸ հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների գնացուցակը, ցանկը և ապահովագրական ընկերությունների ցանկը:  

  «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար սահմանված սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար վճար:


  «ՊԱՐԶ-ԱՐԱԳ» վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ`

  Վարկի գումարը` 10,000,000 ՀՀ դրամ   

  Տարեկան տոկոսադրույք` 18,8%

  Ժամկետ` 60 ամիս

  Ամսական սպասարկում` 0.1%

  Միանվագ միջնորդավճար` 0.1%

  Հայտի ուսումնասիրման վճար` 5000 ՀՀ դրամ          

   Հաշվի բացման վճար` 2000ՀՀ դրամ              

  Անշարժ գույքի գնահատման վճար`3000

  Արդյունավետ տոկոսադրույք` 23.05%


  Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ

  Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:


  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ`

  Վարկի վաղաժամկետ մարում

  Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

  Արտարժույթի ազդեցությունը  

  Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաև արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական/բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:  

  Հայտի մերժում  

  Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք):  

  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ  

  ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆԶՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

  Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:


                                                                 Էջը թարմացվել է 06.02.2017թ., 19:27