Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


ՀիփոթեքայինՁեռք բերեք Ձեր երազանքների բնակարանը մեր միջոցով,
հիփոթեքային վարկեր
սկսած 9.5% տոկոսադրույքից
HIPOTEC.jpg
Հիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց `անշարժ գույքի գնման եւ վերանորոգման նպատակով:

Հիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են հետեւյալ պայմաններով.

1. «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ ֆինանսավորման ծրագիր
 • վարկի առավելագույն գումարը `25.000.000 ՀՀ դրամ, 
 • վարկի նվազագույն գումար սահմանված չէ,
 • վարկի առավելագույն ժամկետը `25 տարի
 • վարկի նվազագույն ժամկետ` 5 տարի,  
 • վարկի տարեկան տոկոսադրույքը `սկսած 12.5% - ից, 
 • նվազագույն կանխավճար` 30% անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքից և 10%, եթե բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք (երկրորդ գրավ) , 
 • վարկ/գրավ հարաբերակցությունը առավելագույնը` 70%, 
 • վարկի և տոկոսագումարի մարումները իրականացվում են ամենամսյա վճարումների միջոցով` անուիտետային եղանակով 
 • Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ` 30 աշխատանքային օր:
Վարկի մանրամասն պայմաններին կարող եք ծանոթանել սեղմելով հղմանը` «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ ֆինանսավորման ծրագիր, ինչպես նաև`Հավելված 1.1, Հավելված 1.2, Հավելված 1.3, Հավելված 1.4: 2. «Բնակարաններ երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ ֆինանսավորման ծրագիր

Վարկը տրամադրվում է երիտասարդ ընտանիքներին, որտեղ ամուսինների գումարային տարիքը չի գերազանցում 65 տարին եւ միաժամանակ նրանցից ոչ մեկինը `35 տարին: Միայնակ ծնողի դեպքում ծնողի տարիքը չպետք է գերազանցի 35 տարին:

• վարկի առավելագույն գումարը `17.500.000 ՀՀ դրամ,
վարկի նվազագույն գումար սահմանված չէ,
• վարկի առավելագույն ժամկետը `120 ամիս
վարկի նվազագույն ժամկետ սահմանված չէ, 
• վարկի տարեկան տոկոսադրույքը`9.5%*,
• 10% - 30% կանխավճար` Երևանում և ՀՀ մարզերում  ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքից, 
վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը` 70 - 90 %
վարկի և տոկոսագումարի մարումները իրականացվում են ամենամսյա վճարումների միջոցով` անուիտետային եղանակով :
 Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ` 30 աշխատանքային օր

Վարկի մանրամասն պայմաններին կարող եք ծանոթանել սեղմելով հղմանը`«Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան» ծրագրի շրջանակներում  հիփոթեքային վարկերի պայմաններն ու սակագները: 


3. Բանկի սեփական միջոցներով վարկավորում 

• վարկի առավելագույն գումարը `250.000 ԱՄՆ դոլար, 
վարկի նվազագույն գումար սահմանված չէ,
• վարկի առավելագույն ժամկետը `25 տարի 
վարկի նվազագույն ժամկետ սահմանված չէ, 
• վարկի տարեկան տոկոսադրույքը բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար`սկսած 11% - ից,
• վարկի տարեկան տոկոսադրույքը բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման համար`սկսած 13% - ից, 
• անշարժ գույքի գնման դեպքում կանխավճար `սկսած 20% - ից,
• անշարժ գույքի վերանորոգման դեպքում կանխավճար չի պահանջվում, եթե բացի ձեռքբերվող անշարժ գույքից գրավադրվում է նաև այլ անշարժ գույք (երկրորդ գրավ)
• 
անշարժ գույքի գնման դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցությունը առավելագույնը` 80%,
• անշարժ գույքի վերանորոգման դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցությունը առավելագույնը`70% գրավի գնահատված լիկվիդային արժեքից,
• վարկի տրամադրման եղանակը` անկանխիկ, միանվագ,
վարկի և տոկոսագումարի մարումները իրականացվում են ամենամսյա վճարումների միջոցով` անուիտետային եղանակով,
 Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ` 30 աշխատանքային օր:

Վարկի մանրամասն պայմաններին կարող եք ծանոթանել սեղմելով հղմանը`«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ սեփական միջոցների հաշվին տրամադրվող վարկերի պայմաններ

Հավելված 2.1Հավելված 2.2Հավելված 2.3Հավելված 2.4

4. «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ միջոցների հաշվին «Ջերմ օջախ» ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող բնակարանային միկրովարկեր և էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր

• վարկի առավելագույն գումարը ` բնկարանային միկրովարկերի դեպքում` 2,200,000 ՀՀ դրամ, Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի դեպքում` 5,500,000 ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ
• վարկի նվազագույն գումարը` 
բնկարանային միկրովարկերի դեպքում` 275,000 ՀՀ դրամ, Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի դեպքում` 2.200,001  ՀՀ դրամ, 
• վարկի առավելագույն ժամկետը` 
բնկարանային միկրովարկերի դեպքում` 7 տարի, Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի դեպքում`15 տարի, 
• վարկի նվազագույն ժամկետը` 
բնկարանային միկրովարկերի դեպքում` 5 տարի, Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի դեպքում` 10 տարի,  
• վարկի տարեկան տոկոսադրույքը բնկարանային միկրովարկերիդեպքում` 13.8%
• վարկի տարեկան տոկոսադրույքը Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի դեպքում`11% 
• Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի  դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցությունը առավելագույնը`70% գրավի գնահատված լիկվիդային արժեքից,
• վարկի տրամադրման եղանակը` բնկարանային միկրովարկերի դեպքում` միանվագ, Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի դեպքում` մինչև 300.000 ՀՀ դրամը միանվագ, 300.001 և ավելի դեպքում` 2 փուլով: 
• Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված` 6 ամիս
 Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետ` 30 աշխատանքային օր
 վարկի և տոկոսագումարի մարումները իրականացվում են` տոկոսագումարների մարումներ վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածի ընթացքում` ամսական, վարկի և տոկոսագումարների մարումներ արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտից հետո`  ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ):Վարկ ստանալու համար Բանկ ներկայացվող փաստաթղթեր `
Հիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ գլխամասային բանկում և բոլոր մասնաճյուղերում: 

Անելիք Բանկ ՓԲԸ հետ համագործակցող գնահատող ընկերությունների գնացուցակը, ցանկը և ապահովագրական ընկերությունների ցանկը:  

«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար սահմանված սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` վարկերի պայմանների վերանայման հայտի ուսաումնասիրության համար վճար:   

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Վարկի մերժման հիմք կարող է հանդիսանալ`
 • Վարկարժանության/Վարկունակության բացասական գնահատականը,
 • Հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից Բանկին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,
 • Հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվությունը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,
 • Առկա են կասկածներ, որ վարկի գումարն օգտագործվելու է վարկատեսակի տրամադրման պայմաններով նախատեսված նպատակներից այլ նպատակներով, 
 • Այլ հիմքեր:
 

Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակ

  Եթե դուք վերցնեք 15,000,000 ՀՀ դրամ վարկ, ապա կվճարեք 242,040 ՀՀ դրամ վարկի ամսական վճար (հաշվարկը կատարվել է 15% տոկոսադրույքի և 120 ամիս ժամկետի համար):
        
Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից:Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացում և որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը          

Որոշման կայացում` մինչև 5 աշխատանքային օր` անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի առկայության և վարկային հայտի պատշաճ մակարդակով լրացված լինելու դեպքում:  
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը` որոշման կայացումից հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր:       


Վարկի տրամադրման ժամկետ

Մինչև 10 աշխատանքային օր` անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի առկայության դեպքում:

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ

Տոկոսադրույքը կիրառվում է վարկի նվազող մնացորդի վրա` ելնելով տարում 365 օրվա հաշվարկից: 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ`

ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՄ:

Բոլոր տեսակի սպառողական և հիփոթեքային վարկերի համար սահմանված է սպասարկման վճար տրամադրվող վարկի 1%-ի չափով:
Վարկի ընթացքում գրավի առարկային գրավադրումից հանելու կամ փոխարինելու համար գանձվում է միջնորդավճար `8000 ՀՀ դրամ:

Վարկային պարտավորությունները խախտելու դեպքում վարկառուները բանավոր եւ գրավոր նախազգուշացվում են, Այնուհետեւ, անհրաժեշտության դեպքում, դատական ​​կարգով կատարվում է վարկի պարտքի բռնագանձում `այն տարածելով գրավադրված գույքի վրա, իսկ վերջին անբավարարության դեպքում` նաեւ վարկառուի այլ գույքի վրա: Դատարանի վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում կատարվում է գույքի հարկադիր առգրավում եւ իրացում:

Համաձայն գրավի պայմանագրի պահանջի, հնարավոր է նաեւ արտադատարանական կարգով գրավադրված գույքի սեփականության իրավունքի փոխանցում բանկին:

Վարկերի տոկոսադրույքի հաշվարկման ձեւը

"Անելիք Բանկ" ՓԲԸ - ում վարկերի տոկոսադրույքները կիրառվում են մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ: Վարկերի տոկոսների մարումները կատարվում են ամսական կտրվածքով: Վարկերի մայր գումարի մարումների դեպքում, կախված եկումուտների ստացման յուրահատկությունից հնարավոր է սահմանել անհավասարաչափ բաշխված մարումների գրաֆիկ: Անկախ տրամադրված վարկերի արտարժույթից տոկոսների մարումը կատարվում է միայն ՀՀ դրամով: Արտարժույթով վարկերի տրամադրման դեպքում, վարկերի մարումների վրա կարող են ազդեցություն ունենալ արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները:

Տույժերի չափերը

Ժամկետանց պարտքի (վարկ եւ վարկի տոկոսագումար) դեպքում վարկառուն, յուրաքանչյուր կետանցի օրվա համար վճարում է տուժանք, այդ պարտքի գումարի 0.1-0.2% - ի չափով, իսկ վարկային պայմանագրի դադարեցման դեպքում `դադարեցման օրվանից մինչեւ պարտքի վերադարձնելու օրը վճարում է այդ պարտքի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսներ` տվյալ օրվա դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքով: 

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում գանձվում է տույժ` վաղաժամկետ   մարվող  գումարի  1% չափով:

Արտարժույթի ազդեցությունը

Հաշվի առնելով, որ Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն ՀՀ դրամով, այլ նաեւ արտարժույթով, վարկառուն պետք է գիտակցի, որ արտարժույթի տատանումները կարող են դրական / բացասական ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Հայտի մերժում

Այն դիմորդները, որոնք չեն համապատասխանում ծրագրային պահանջներին, կամ Բանկին չի բավարարում հաճախորդի վարկունակությունը չեն կարող վարկավորվել, որի վերաբերյալ հաճախորդի ցանկությամբ Բանկը կարող է տրամադրել գրավոր մերժում: Բանկը պատրաստակամ է սույն մերժման մասին տեղեկությունը հայտնել այլ ՀՀ բանկերին եւ վարկային կազմակերպություններին (ՀՀ Բանկային գաղտնիք մասին օրենք ): 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ  

ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:   ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: 

Վարկառուի կողմից պարտականությունների չկատարման դեպքում գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում պարտավորությունները կարող են մարվել վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Էջը թարմացվել է 14.03.2017թ., 18:38