Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


MoneyGramՖիզիկական անձանց
դրամական փոխանցումների
MoneyGram
համակարգը
միջազգային ճանաչված վճարահաշվարկային համակարգերից է,
որը հիմնադրվել է 1940թ.:
money-gram.png

MoneyGram International ընկերությունը դրամական փոխանցումների ոլորտում աշխարհի առաջատար ընկերություններից է, որն իրականացնում է դրամական փոխանցումներ ամբողջ աշխարհով և հաշիվների վճարում ԱՄՆ-ում:

Փոխանցման պայմաններ և միջնորդավճար

Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ*
 • դիմում փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • գումարը և միջնորդավճարը
 • ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանուն, եթե այն նշված է անձնագրում
Բանկը պարտավոր է հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր
Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալները
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • փոխանցման  ունիկալ կոդը
 • փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • փոխանցված գումարի չափը և արժույթը
 • դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ` համակարգի կողմից հաստատված ձևով
Փոխանցման արժույթը
ԱՄՆ դոլար

Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Ստացման արժույթը
ԱՄՆ դոլար և Եվրո
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:
Փոխանցման արագություն5-10 րոպե
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը9999 ԱՄՆ դոլար

Գանձվող սակագներն ըստ փոխանցվող գումարի
Փոխանցումներ դեպի ԱՊՀ երկրներ` Ռուսաստան, Ուկրաինա, Վրաստան, Մոլդովա, Տաջիկստան, Թուրքմենստան, Ուզբեկստան, Ղազախստան և Ղրղստան
Փոխանցվող գումար (USD)Սակագին (USD)
0.01-100.002....................................
100.01-200.004
200.01-300.006
300.01-400.008
400.01-500.0010
500.01-750.0014
750.01-1000.0019
1000.01-1500.0028
1500.01-2000.0037
2000.01-2500.0046
2500.01-3000.0055
3000.01-3500.0064
3500.01-4000.0073
4000.01-4500.0083
4500.01-5000.0092
5000.01-5500.0095
5500.01-6000.0099
6000.01-6500.00109
6500.01-7000.00119
7000.01-9999.00139
Մնացած ուղղություններով փոխանցումներ
Փոխանցվող գումար (USD)Սակագին (USD)
0.01-100.0012
100.01-250.0020
250.01-400.0024
400.01-600.0032
600.01-800.0040
800.01-1000.0050
1000.01-1200.0060
1200.01-1800.0075
1800.01-2500.00100
2500.01-5000.00150
5000.01-7500.00225
7500.01-9999.00300
Միջնորդավճարը գանձվում է միայն ուղարկողից  ՀՀ դրամով, տվյալ օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի սահմանված փոխարժեքով:
ԱշխարհագրությունըԱշխարհի 192 երկիր

Փոխանցման շահառուն գումարը կարող է ստանալ փոխանցումում նշված երկրի ցանկացած MoneyGram-ի սպասարկման կետում:
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն
Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:

Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:

Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման չեղյալացումԿատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձնագրի տվյալների հիման վրա, փոխանցված գումարի և միջնորդավճարի վերադարձմամբ:
Փոխանցման ետ վերադարձ
Կատարվում է հաճախորդի պահանջով և գրավոր դիմումի հիման վրա մեկ բանկային օրվա ընթացքում կամ ավելի ուշ: Միջնորդավճարի վերադարձը կատարվում է համակարգի կողմից` կախված փոխանցված գումարի ետ վերադարձի պատճառից:

Ետ են վերադարձվում միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման վաղեմության ժամկետը90 օր

* Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:

Դրամական փոխանցումները MoneyGram համակարգով արագ է, հուսալի և հարմար: Ստանալ կամ կատարել դրամական փոխանցումներ կարելի է աշխարհի ցանկացած երկրում, որտեղ առկա է MoneyGram-ը` համակարգի սպասարկման ցանկացած կետում: 

Համակարգի սպասարկման կետերի, սակագների և այլ մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք օգտվել  www.moneygram.com ինտերնետային հասցեից: 

MoneyGram համակարգով դրամական փոխանցումներն իրականացվում են «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Գլխամասային գրասենյակում և բոլոր մասնաճյուղերում: 

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելելwww.moneygram.com ինտերնետային  կայք,  զանգահարել մեր տեղեկատու հեռախոսահամարին` (+374 10) 59 33 33  կամ այցելել բանկ:

Բանկն առաջարկում է նաև այլ համակարգեր` ANELIKINTELEXPRESS, Sigue Money Transfer Ria Money Transfer, Converse Transfer, Unistream:Էջը թարմացվել է 03.06.2015թ., 15:18