Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ավանդներ Վարկեր Քարտեր Դրամական փոխանցումներ Պարտատոմսեր Այլ


Դրամական փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
«Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ն
իր հաճախորդներին մատուցում
   է
ՀՀ տարածքում
առանց հաշիվ բացելու դրամական փոխանցումներ կատարելու ծառայություն:
hh.jpg

Դրամական փոխանցումները կարող են ուղղվել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց: Փոխանցում կատարելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր) եւ ստացողի ռեկվիզիտները: Բանկը կատարում է փոխանցումներ ANELIKMONEYGRAMINTELEXPRESSRia Money Transfer, Sigue Money TransferUnistream, Converse Transfer, Moneytun ինչպես նաեւ SWIFT համակարգերով: 
ՀՀ տարածքում վճարման հանձնարարականներով դրամական փոխանցումները կատարվում են ոչ ուշ, քան հաճախորդի կողմից վճարման հանձնարարականը ներկայացնելու հաջորդ աշխատանքային օրը: Բանկը իր կողմից մատուցված յուրաքանչյուր ծառայության վերաբերյալ հաճախորդին տրամադրում է համապատասխան անդորրագիր:
ՀՀ տարածքում դրամական փոխանցումների վավերապայմանների փոփոխությունը (սխալների ուղղումը) կատարվում է Հաճախորդի գրավոր դիմումի հիման վրա` համաձայն գործող 
սակագների, ընդ որում`
  - Ներբանկային փոխանցման դեպքում` նույն օրվա ընթացքում,
  - Միջբանկային փոխանցման դեպքում` մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
ՀՀ տարածքում դրամական փոխանցումները իրականացվում են մեկ բանկային օրվա ընթացքում :

Էջը թարմացվել է 13.06.2016թ., 09:49