Քարտեր

Հոգատար

 • Տարեկան սպասարկում
  0 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  3%

Arca

 • Տարեկան սպասարկում
  2 000 - 3 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  2%

Visa

 • Տարեկան սպասարկում
  2,500-30,000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  0%

MasterCard

 • Տարեկան սպասարկում
  2,500- 10,000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  0%

Անհատական աշխատավարձային քարտեր

 • Տարեկան սպասարկում
  0 - 30 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  3 %

Anelik-Transfer

 • Տարեկան սպասարկում
  2 000-4 000 ՀՀ դրամ
 • Արժույթ
  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, Ռուբլի
 • Դրական մնացորդի վրա տարեկան %
  Չի սահմանվում
online_call