Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 25.07.2017
Կանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Անկանխիկ:
 •  476.50, 480.00
 •  7.88, 8.10
 •  553.00, 563.00

Քարտային:
 •  476.00, 482.00
 •  7.85, 8.15
 •  552.00, 565.00

Համակարգերով:
 • 477.00, 480.00
 •  7.89, 8.10
 • 554.00, 563.00


Ֆինանսական 
հաշվետվություններ
 

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 
2016 2015 2014 2013 2012      
Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2016 2015 2014 2013 2012      
Եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվություն 

2017 - I II
2016 - 
I II III IV     
2015 - I II III IV  
2014 - I II III IV                
2013 - I II III IV  
2012 - I II III IV                  
reports.png

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվության PDF տարբերակը`

Anelik 2010.jpg   Aneliq 2011.jpg  report 2013.png
2010                     2011                  2012

«Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացություն` համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության 22․03․2017թ. թիվ ՆԱՎ 02-03/17 հաշվետվության 


Հիմք ընդունելով`

- ՀՀ ԿԲ Խորհրդի թիվ 102-Ն որոշմամբ հաստատված` «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները» Կանոնակարգ 4-ը,
- ՀՀ ԿԲ Խորհրդի կողմից 10.07.2007թ. թիվ 205-Ն որոշմամբ ընդունված «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը» և «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերի լրացման ցուցումների» 1.16 կետը:
Ուսումնասիրվել են Բանկի կողմից ներքին հսկողության նվազագույն պայմանների իրականացումը։
Բանկի կողմից իրականացվում են ակտիվ գործողություններ` «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» ապահովման նպատակով: 
Իրականացվել է նաև հետստուգման աշխատանքներ՝ Ներքին աուդիտի վերստուգումների արդյունքում տրված առաջարկությունների հիման վրա, ինչպես նաև Բանկի ղեկավարության կողմից կառուցվածքային ստորաբաժանումներին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի վերաբերյալ։
Կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ հանձնարարականների իրականացման ուղղությամբ։

«Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» համապատասխանության և տեղեկատվական անվտանգության ապահովման վերաբերյալ եզրակացություն համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության 06.03.2015թ. թիվ ՆԱՎ 01-02/15 ակտի  

Հիմք ընդունելով՝
 • ՀՀ ԿԲ Խորհրդի թիվ 103-Ն որոշմամբ հաստատված`«Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պամանները» Կանոնակարգ 4-ը,
 • ՀՀ ԿԲ Խորհրդի թիվ 173-Ն որոշմամբ հաստատված «Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նվազագույն պահանջների սահմանման վերաբերյալ» կարգը,
 • ՀՀ ԿԲ Խորհրդի կողմից 10.07.2007թ. թին 205-Ն որոշմամբ ընդունված «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը» և «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերի լրացման ցուցումների» 1.16 կետը

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնասիրվել են Բանկի կողմից ներքին հսկողության նվազագույն պայմանների և տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նվազագույն պահանջների իրականացումը:

Բանկի կողմից իրականացվում են ակտիվ գործողություններ «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» ապահովման նպատակով: Կատարվում են աշխատանքներ ISO/IEC 27001-2005 ստանդարտի ներդրման ուղղությամբ:

Իրականացվել է հետստուգում` Ներքին և Արտաքին աուդիտի վերստուգումների արդյունքում տրված առաջարությունների հիման վրա` Բանկի ղեկավարության կողմից ստորաբաժանումներին տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի:

Կատարվում են աշխատանքներ հանձնարարականների իրականացման ուղղությամբ:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացություն համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Վերահսկողության վարչության 14.02.2008թ. ակտի 
Հիմք ընդունելով՝
 • ՀՀ ԿԲ խորհրդի կողմից ընդունված «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պամանները» հաստատելու մասին 12.10.2004թ. թիվ 250-Ն որոշումը
 • 01.01.2008թ-ից ուժի մեջ մտած «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը» և «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի զևերի լրացման ցուցումների» 1.16 կետը

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վերահսկողության վարչության կողմից կատարված ՙԲանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների՚ համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրության ընթացքում արձանագրված անճշտությունները և վերջիններիս բացառելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները, ներքին հսկողությունը ընդանուր առմամբ համապատասխանում է նվազագույն պայմաններին և հետագայում նախատեսվում են առավել բարեփոխումներ:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» համապատասխանության  վերաբերյալ եզրակացություն համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Վերահսկողության վարչության 11.03.2009թ.   ակտի    
Հիմք ընդունելով՝ 

 • ՀՀ ԿԲ խորհրդի կողմից ընդունված «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պամանները» հաստատելու մասին  11.03.2008թ. թիվ 71-Ն որոշումը 
 • 01.01.2008թ-ից ուժի մեջ մտած «Բանկերի  հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը» և «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերի լրացման ցուցումների» 1.16 կետը 

 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվի առնելով, որ նախորդ 2008թ. ակտով արձանագրված անճշտությունները և բացթողումները մասամբ ուղղված են, ինչպես նաև «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» համապատասխանության  վերաբերյալ ուսումնասիրության ընթացքում այժմ արձանագրված անճշտությունները և վերջիններիս բացառելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները, ներքին հսկողությունը ընդանուր առմամբ համապատասխանում է նվազագույն պայմաններին և հետագայում նախատեսվում են առավել բարեփոխումներ:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացություն համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ 
Ներքին աուդիտի 16.02.2011թ. ակտի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ


ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» կարգի պահանջների համապատասխանության վերաբերյալ իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել են, որ արձանագրված թերությունները և դրանց կանխարգելման ուղղությամբ բանկում կատարվող աշխատանքները բավարար են: Բանկի նոր կառուցվածքով սահմանվող կորպորատիվ կառավարման քաղաքականության և ներքին հսկողության սկզբունքները ընդանուր առմամբ համապատասխանում են ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանվող պահանջներին, ինչպես նաև նախատեսվում են պարբերաբար կատարել ընթացիկ բարելավումներ:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացություն համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ 
Ներքին աուդիտի 22.02.2012թ. թիվ ՆԱՎ 02-02/12 ակտի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ


ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» կարգի պահանջների համապատասխանության վերաբերյալ իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել են, որ արձանագրված թերությունների կանխարգելման ուղղությամբ բանկում կատարվող աշխատանքները բավարար են:

Բանկում իրականացվել են ՏՏ ոլորտի տեխնիկական վերազինման և աշխատանքների բարեփոխումներ:

Կատարվում են ընթացիկ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ներքին հսկողության նվազագույն պայմանների իրականացման ուղղությամբ: 

ատարել ընթացիկ բարելավումներ:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» համապատասխանության  վերաբերյալ եզրակացություն համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության 13.02.2013թ. թիվ ՆԱՎ 01-02/13  ակտի  

Հիմք ընդունելով` 
    
-    ՀՀ ԿԲ խորհրդի կողմից ընդունված §Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պամանները¦ հաստատելու մասին  11.03.2008թ. թիվ 71-Ն որոշումը 
-    ՀՀ ԿԲ խորհրդի կողմից 10.07.2007թ. թին 205-Ն որոշմամբ ընդունված 
«Բանկերի  հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը» և «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերի լրացման ցուցումների» 1.16 կետը 

  

Բանկի կողմից իրականացվում են ակտիվ գործողություններ 
«Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» ապահովման նպատակով: 
Կատարվում են աշխատանքներ ISO 9001:2008 և ISO 27001 ստանդարտների ներդրման ուղղությամբ: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացություն համաձայն «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Վերահսկողության վարչության 12.03.2014թ. թիվ ՆԱՎ 02-03/14 ակտի  

Հիմք ընդունելով՝
 • ՀՀ ԿԲ խորհրդի կողմից ընդունված «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պամանները» հաստատելու մասին 11.03.2008թ. թիվ 71-Ն որոշումը
 • ՀՀ ԿԲ խորհրդի կողմից 10.07.2007թ. թին 205-Ն որոշմամբ ընդունված «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը» և «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերի լրացման ցուցումների» 1.16 կետը

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Բանկի կողմից իրականացվում են ակտիվ գործողություններ «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանների» ապահովման նպատակով: Կատարվում են աշխատանքներ ISO/IEC 27001-2005 ստանդարտի ներդրման ուղղությամբ:

Էջը թարմացվել է 14.07.2017 թ., 18:18