Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 22.06.2017
Կանխիկ:
 •  478.00, 481.50
 •  7.96, 8.14
 •  531.00, 541.00

Անկանխիկ:
 •  478.00, 481.50
 •  7.96, 8.14
 •  531.00, 541.00

Քարտային:
 •  478.00, 483.00
 •  7.90, 8.30
 •  529.00, 542.00

Համակարգերով:
 • 478.50, 481.50
 •  7.97, 8.14
 • 532.00, 541.00


Հայտարարություն

Հայտարարություն

2017թ. հունիսի 26-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 15:00-ին կկայանա «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով:

Ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկվել են հետևյալ հարցերը.

 1. Բանկի 2017թ.-ի արտաքին աուդիտ իրականացնող անձի հաստատում,

 2. Այլ հարցեր:

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակը կազմված է 12.05.2017թ. դրությամբ:

Մասնակիցները կարող են գրանցվել և ծանոթանալ Բանկի Բաժնետերերի Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովում քննարկվող հարցերին առնչվող տեղեկատվությանը և նյութերին Բանկի գլխամասային շենքում` սկսած 2017թ. հունիսի 20-ից, ժամը 1200-ից:

31.05.2017


Возврат к списку