Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 24.03.2017
Կանխիկ:
 •  482.50, 485.50
 •  8.38, 8.53
 •  517.00, 527.00

Անկանխիկ:
 •  482.50, 485.50
 •  8.38, 8.53
 •  517.00, 527.00

Քարտային:
 •  482.00, 486.00
 •  8.25, 8.55
 •  516.00, 529.00

Համակարգերով:
 • 483.50, 485.50
 •  8.39, 8.53
 • 518.00, 527.00
Հաճախորդների իրավունքներըՀայտարարություն

     Ցանկացած անձ կարող է ստանալ Անելիք Բանկ ՓԲԸ վերաբերյալ Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության պատճենները: Տեղեկատվության պատճենները տրամադրվում են ԱՆՎՃԱՐ: Օրենքը կարող եք գտնել` https://www.cba.am/AM/lalaws/Bankeri_ev_bankayin_gorcuneutyan_masin.pdf  էլեկտրոնային հասցեում, իսկ Բանկի ներքին իրավական ակտին այստեղ` Հաճախորդների կողմից ներկայացված բողոք-պահանջների քննության կարգ: 


   Վերոնշված տեղեկությունները բանկը տրամադրում է մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում (փոստային եղանակով տրամադրելու դեպքում` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում), բացառությամբ, եթե տեղեկատվության կողքին նշված չի ավելի երկար ժամկետ: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` բանկի գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում, էլեկտրոնային հասցեով` support@anelik.am, կամ փոստով` Անելիք Բանկ ՓԲԸ, Վարդանանց 13 հասցեով:

ֆիզիկական անձ հաճախորդը հնարավորություն ունի ներկայացնելու ընկերության և հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

Էջը թարմացվել է 15.03.2017թ., 15:04