Anelik Bank
Էջը և փոխարժեքը: թարմացվել են 22.06.2017
Կանխիկ:
 •  478.00, 481.50
 •  7.96, 8.14
 •  531.00, 541.00

Անկանխիկ:
 •  478.00, 481.50
 •  7.96, 8.14
 •  531.00, 541.00

Քարտային:
 •  478.00, 483.00
 •  7.90, 8.30
 •  529.00, 542.00

Համակարգերով:
 • 478.50, 481.50
 •  7.97, 8.14
 • 532.00, 541.00
Հաճախորդների իրավունքներըՀայտարարություն

     Ցանկացած անձ կարող է ստանալ Անելիք Բանկ ՓԲԸ վերաբերյալ Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության պատճենները: Տեղեկատվության պատճենները տրամադրվում են ԱՆՎՃԱՐ: Օրենքը կարող եք գտնել` https://www.cba.am/AM/lalaws/Bankeri_ev_bankayin_gorcuneutyan_masin.pdf  էլեկտրոնային հասցեում, իսկ Բանկի ներքին իրավական ակտին այստեղ` Հաճախորդների կողմից ներկայացված բողոք-պահանջների քննության կարգ: 


   Վերոնշված տեղեկությունները բանկը տրամադրում է մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում (փոստային եղանակով տրամադրելու դեպքում` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում), բացառությամբ, եթե տեղեկատվության կողքին նշված չի ավելի երկար ժամկետ: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` բանկի գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում, էլեկտրոնային հասցեով` support@anelik.am, կամ փոստով` Անելիք Բանկ ՓԲԸ, Վարդանանց 13 հասցեով:

ֆիզիկական անձ հաճախորդը հնարավորություն ունի ներկայացնելու ընկերության և հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

Էջը թարմացվել է 15.03.2017թ., 15:04