bonds.png
Պարտատոմսեր Ներդրումների առավել շահավետ տարբերակ

Պարտատոմսեր

Տեղաբաշխման փուլում գտնվող պարտատոմսեր 

2017թ.-ի հոկտեմբերի 12-ից մինչև 2018թ.-ի հունվարի 31-ը ձեռք բերեք անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով և 24 ամիս ժամկետով: Ուշադրություն` ստացեք տարեկան 5.75% եկամուտ, որը կվճարվի 6 ամսյա պարբերականությամբ:Եվ ամենակարևորը` պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից:ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2016թ. դեկտեմբերի 7-ի Թիվ N 1/886Ա որոշմամբ 2016թ. դեկտեմբերի 8-ին գրանցվել է «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը:  Թողարկման 5-րդ տրանշի տեղաբաշխումը իրականացվելու է 2018 թվականի հոկտեմբերի 12-ի 9։15-ից մինչև 2018 թվականի հունվարի 31-ը ժամը 16:30-ն ընկած ժամանակահատվածում:  Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ առաքեն կամ ներկայացնեն Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ/հայտեր: Պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտի լրացումից և պատշաճ կերպով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ առաքումից հետո, սակայն ոչ ուշ քան մինչև նույն աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը պարտատոմս ձեռք բերել ցանկացող անձը պետք է թողարկման նպատակով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում բացված 11800082588500 հաշվեհամարին կատարի ձեռք բերվող պարտատոմսերի դիմաց վճարում: Ծրագրային ազդագրի և Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակը կարելի է բեռնել ստորև ներկայացված հղմամբ, իսկ թղթային տարբերակները` այցելելով «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ, հասցե ք. Երևան,  Վարդանանց 13:

Պարտատոմսերի էական պայմաններ

Դասը Արժեկտրոնային պարտատոմսեր
Անվանական արժեքը 100 ԱՄՆ դոլար
Ընդհանուր ծավալը
5 000 000 ԱՄՆ դոլար
Շրջանառության ծավալը 24 ամիս 
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 5.75%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 6 ամիս
 Տեղաբաշխողը «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ 
Ծրագրային ազդագիր և թողարկման վերջնական պայմաններ

Թողարկման վերջնական պայմանների էլեկտրոնային տարբերակը կարելի է բեռնել ստորև ներկայացված հղմամբ, իսկ թղթային տարբերակները` այցելելով «Անելիք բանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ, հասցե ք. Երևան, 0010, Վարդանանց 13: 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2016թ. դեկտեմբերի 7-ի Թիվ N 1/886Ա որոշմամբ 2016թ. դեկտեմբերի 8-ին գրանցվել է «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը:

Bonds.png


«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Բանկի կողմից թողարկված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից:

Պարտատոմսերը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է արժեթղթերի և բանկային հաշիվներ բացել «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ում: Անելիք Բանկը հանդիսանում է հաշվի օպերատոր, հետևաբար`բոլոր հաշիվները հնարավոր կլինի բացել հենց Անելիք Բանկում, որոնք կբացվեն անվճար: Բանկին վերապահված է պարտատոմսերի դիմաց ստացված տոկոսներից օրենքով սահմանված կարգով եկամտահարկը (10%) հաշվարկելու և վճարելու հարկային գործակալի իրավունքը: